Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

2014 m. sausio 29 d. Briuselyje įvyko Europos Komisijos organizuotas seminaras „Sėkmingas Kaimo plėtros programų 2014-2020 m. įgyvendinimas“, kuriame dalyvavo daugiau kaip 200 ES Žemės ūkio ministerijų, mokėjimo agentūrų, konsultacinių grupių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų atstovų. Seminare kalbas sakė ir pranešimus perskaitė DG-Agri Generalinis direktorius, J. Plewa, kiti DG Agri direktoratų atstovai. DG Agri Generalinis direktorius J. Plewa. trumpai apibūdino svarbiausius BŽŪP antro ramsčio tikslus ir problemas. Pranešėjas pabrėžė, kad Kaimo plėtros programos turėtų apimti visus 6 prioritetus. Antra vertus, būsimojo laikotarpio KPP priemonės, atsižvelgiant į Audito rūmų pateiktas pastabas, turėtų būti tikslingesnės, pareiškėjų atranka objektyvesnė, o vertinimo kriterijai labiau apibrėžti. Pranešėjas pabrėžė, kad priemonėms, skirtoms kovai su klimato kaita ir inovacijoms turi būti teikiamas didžiausias dėmesys. Klimato kaitos priemonėms turės būti skiriama 30 proc. KPP lėšų. Aplinkosauginės pirmojo (žalinimas) ir antrojo ramsčių priemonės turės būti derinamos, kartu išvengiant dvigubo finansavimo. Būtina įvykdyti Audito rūmų reikalavimą – mažinti klaidų skaičių. Labai svarbus naujos KPP elementas yra EIP.

Seminaro dalyviai išsiskirstė į tris darbo grupes: Kooperacijos, žinių sklaidos ir inovacijų, Aplinkos ir klimato problemų, Teritorinių KPP aspektų.

Europos Komisijos atstovai, taip pat pranešėjai iš Vokietijos, Olandijos, Airijos pasidalino informacija dėl naujojo laikotarpio Kaimo plėtros programų ypatybių, pasidalino patirtimi apie aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo praktiką jų šalyse ir jos derinimą su KPP priemonėmis.

LŽŪBA atstovas dalyvavo antrojoje darbo grupėje. Diskusijose buvo akcentuoti neišspręsti klausimai dėl juridinių asmenų-jaunųjų ūkininkų rėmimo, iš esmės, gautas Komisijos atstovo pritarimas dėl investicinių programų teigiamo poveikio, mažinant poveikį klimato kaitai – pvz., atnaujinant žemės ūkio technikos parką, taip pat buvo diskutuota dėl reikalavimo fiksuoti daugiamečių žalienų plotus, tuo pat metu mažėjant galvijų skaičiui, problemos galimų sprendimo variantų.

Seminaro pabaigoje prisijungė ir Europos Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras D. Čiolos, atsakęs į auditorijos pateiktus klausimus.