Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. balandžio 7-8 d. Taline organizuojamas Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos HELCOM žemės ūkio ir aplinkosaugos forumo posėdis. Posėdyje bus aptariamos tolesnės Helsinkio Konvencijos veiklos kryptys; su žemės ūkio veikla susijusių veiksmų įgyvendinimo, vykdant 2013 m. HELCOM ministrų susitikimo nuostatas, gairės; priemonių prioretizavimas kritinių azoto ir fosforo nuostolių zonose; ūkyje naudojamų maisto medžiagų valdymas ir subalansuotas tręšimas; peržiūrimas ir atnaujinamas Helsinkio Konvencijos II dalies III priedas; bus pristatomos fosforo reciklinio panaudojimo galimybės, nagrinėjamos drenažo sistemų problemos.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, vienintelė iš socialinių partnerių, nuolat aktyviai dalyvauja Helsinkio Konvencijos, Baltijos jūros veiksmų plano ir kt. aplinkosaugos teisinių aktų projektų svarstymuose, teikia pastabas ir pasiūlymus, siekdama, kad keliami reikalavimai būtų proporcingi ir subalansuoti bei nežlugdytų šalies žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo.