Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Posėdyje buvo aptarti nauji Komisijos konsultacinių darbo grupių formavimo principai. Darbo grupėse bus suteiktos vietos naujų nevyriausybinių organizacijų atstovams. Taip pat bus stiprinamas nacionalinių ekspertų dalyvavimas. Dėl šių pasikeitimų COPA-COGECA gali prarasti dalį Konsultacinėse grupėse turimų vietų.

PPO Dohos raunde po susitarimo, pasiekto Balyje, per ateinančius 12 mėn. bus paruošta darbo programa dėl likusių Dohos raundo darbotvarkės temų. Apartos ES-JAV derybų aktualijos. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl naudojamų skirtingų standartų ir maisto saugos reikalavimų suderinimo. Šalys apsikeitė neoficialiais pasiūlymais dėl tarifų liberalizavimo.

Tačiau yra tam tikrų aspektų, sąlygojančių nevienodų konkurencinių sąlygų galimybes. Pvz., JAV energetika yra gerokai pigesnė. ES ekspertai analizuoja vasario mėn. priimto JAV „Farm Bill“ poveikį konkurencingumui, ar parama neišeis už PPO nustatytų leistinų ribų. Pabrėžiama, kad ES taikoma atsietoji paramos sistema yra pilnai notifikuota PPO ir priskiriama „žaliajai dėžei“. ECORYS atstovas pristatė pirmuosius planus dėl Komisijos užsakytos studijos ES-JAV TTIP poveikio tvarumui. Toliau vyksta ES derybos su Kanada, kuri yra suinteresuota liberalizuoti prekybą žemės ūkio produkcija, siekdama išlaikyti apsaugą jautriam pieno sektoriui. Mercosur derybose susidarė pauzė, kilus neaiškumui dėl Argentinos tolesnio dalyvavimo.

ES, kovo 21 d. su Ukraina pasirašius asocijuotos narytės sutartį, nuo birželio 1 d. planuoja anksčiau sutartuose rėmuose atverti rinkas šios šalies žemės ūkio produkcijai. Tačiau Ukrainos gamintojai privalės laikytis ES standartų ir maisto saugos reikalavimų. Metų pabaigoje tikimasi pasirašyti abipusės Geografinių nuorodų apsaugos susitarimą su Kinija. Toliau vyksta dvišalės ES derybos su Rytų Azijos valstybėmis, plėtojami partnerystės ryšiai Afrikoje.