Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Šiandien Europos Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras Dacian Čiolos paskelbė apie naujos Europos pieno rinkos observatorijos veiklos pradžią. 2015 m. kovo 31 d. panaikinus pieno kvotas, observatorija sustiprins Komisijos galimybes stebėti pieno rinkas ir padės sektoriui adaptuotis prie naujos aplinkos po 30 metų kvotų režimo. Observatorijos tikslas yra padidinti skaidrumą ir pateikti tiksliausius rinkos duomenis, kad pieno tiekimo grandinės dalyviai galėtų priimti pagrįstus verslo, o Komisija – pagrįstus politinius sprendimus. Pradėdama veiklą šios dienos popietę, Europos pieno rinkos observatorija pateiks tinklapyje gausius pieno sektoriaus subjektų duomenis. Be to, bus sekamos ir analizuojamos praeities ir dabarties ES ir pasaulio pieno produktų rinkos, gamybos, pusiausvyros tarp pasiūlos ir paklausos, gamybos išlaidų, rinkų perspektyvų ir kt. tendencijos.