Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. liepos 9 d. Europos Audito Rūmai paskelbė ataskaitą „Ar Komisija veiksmingai valdė susietosios paramos integravimą į bendrosios išmokos schemą?“, kurioje išsakytos pastabos Komisijos 2010–2012 m. laikotarpiu vykdytai susietosios paramos skyrimo priežiūrai pagal bendrosios išmokos schemą (BIS).

Nors Lietuvoje, kaip ir daugumoje ES naujų valstybių narių, taikoma ne BIS, bet VIPS (vienkartinės išmokos už plotus schema), tikėtina, jog naujuoju BŽŪP laikotarpiu Europos Komisija atsižvelgs į šias Europos Audito Rūmų išvadas ir skiriant susietąsias išmokas pagal VIPS.

Daugiau informacijos:

Europos Audito Rūmų pranešimas spaudai:   http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS140702_SR14_08/INSR14_08_LT.pdf);

Europos Audito Rūmų ataskaita:   http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_08/SR14_08_LT.pdf).