Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. liepos 14 d. įvyko Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdis. Vienas iš darbotvarkės klausimų buvo diskusijos dėl pieno sektoriaus ateities ir Tarybos išvadų patvirtinimas.

Vienas iš pasiūlymų buvo susijęs su 2013-2014 m. pieno kvotos viršijimu. Šalys, kurių pieno gamintojai viršijo kvotą, pasiūlė sušvelninti mokestį už kvotos viršijimą, didinant referencinių riebalų procentą. Nors Europos Komisija turi įgaliojimus tai padaryti vienašališkai, klausimas buvo pateiktas debatams taryboje. Nepaisant Olandijos, Austrijos, Vokietijos pateikto kompromiso, balsuojant susiformavo blokuojanti mažuma, todėl sprendimas nebuvo priimtas. Kitas žemės ūkio Tarybos posėdis turėtų įvykti spalio mėn., tačiau pažangos nesitikima. Austrijos ministras pagrasino boikotuoti įvyksiantį neformalų ministrų susitikimą Milane. Vokietija, Nyderlandai ir Austrija turi taip pat išsiuntė laišką komisarui Čiolos, ragindamos veikti ir priimti sprendimą vienašališkai, tačiau komisaras atsakė negalintis veikti neturėdamas aiškių politinių signalų iš ministrų daugumos. Pirmininkaujantis Italijos ministras teigė, kad buvo padaryta viskas, kad būtų pasiektas susitarimas, tačiau daugumos nebuvo.