Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. spalio 6-8 d. Briuselyje įvyko COPA-COGECA kas antrus metus organizuojamas Europos ūkininkų kongresas, kurio tema šį kartą buvo pasirinkta „Naujoji BŽŪP ir šeimų ūkininkavimas: augimas ir darbo vietų kūrimas ES kaimo vietovėse“. Kongrese dalyvavo COPA-COGECA narių Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Kooperacijos kelio atstovai.

Nors kongrese pranešimus skaitė ir pasisakė Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas M. Siekerski, kadenciją baigiantis Komisaras D. Čiolos, ES šiuo metu pirmininkaujančios Italijos žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius Giuseppe Castiglione, kiti įtakingi Europos parlamento nariai ir žemdirbių savivaldos atstovai, suvažiavimo dalyvių skaičius nebuvo įspūdingas. Labiausiai tai įtakojo atitrūkusi nuo krizės, sukeltos Rusijos draudimo importuoti tam tikrus žemės ūkio produktus, aktualijų Kongreso darbotvarkė.

Beveik visi pranešėjai aptarinėjo inovacijų, bendradarbiavimo, rizikų, kylančių dėl rinkų svyravimų, sumažinimo reikšmę tvariai šeimos ūkių plėtrai, būtinybę užtikrinti kartų kaitą kaime, skatinant jaunų žmonių sugrįžimą į kaimą. Deja, daugumoje kalbų buvo apsiribojama tik samprotavimais teorinėje plotmėje. Savo pasisakyme ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras D. Čiolos, tarsi atsakydamas į daugelio pasisakiusiųjų priekaištus dėl BŽŪP sudėtingumo, ypač žalinimo reikalavimų, priminė, kad BŽŪP teko reformuoti, atsispiriant stipriam jos priešininkų spaudimui ir siekiant išsaugoti BŽŪP skiriamas ES biudžeto lėšas. Galbūt labiausiai įsimintina buvo Lenkijos žemės ūkio ministro M. Savickio kalba, raginanti sugrįžti prie Sutartyje įtvirtintų BŽŪP tikslų: efektyviai didinti žemės ūkio produkcijos gamybą, užtikrinti adekvatų kaimo bendruomenės pragyvenimo lygį, stabilizuoti rinkas ir užtikrinti maisto produktų pateikimą vartotojams priimtinomis kainomis.

Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos atstovų bandymams aktualizuoti Kongreso tematiką, iškeliant klausimus dėl paramos sunkumus patiriantiems sektoriams (pieno, mėsos, vaisių-daržovių) suvažiavimo organizatoriai ir seminarų moderatoriai nebuvo pasiruošę ir platesnių diskusijų šia tema neinicijavo.

 

LŽŪBA informacija