Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. spalio 17 d. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijoje lankėsi Prancūzijos žemės ūkio patarėjas Lenkijai ir Baltijos šalims Alexandre Martinez.

Svečiui buvo trumpai apibūdintos žemės ūkio bendrovės ir įmonės, kaip specifinė, skaidri ūkininkavimo forma, kaimo vietovėse siūlanti labai reikalingas darbo vietas. Sumaniosios, inovatyvios technologijos, mišri, augalininkystės-gyvulininkystės specializacija padeda užtikrinti bendrovių veiklos tvarumą. Aukšta gamybos kultūra ir profesionalumas, ženklios investicijos į augalų apsaugos, tręšimo, mėšlo laikymo ir kaupimo, gyvulių laikymo ir t.t. įrangą, mažinant neigiamą poveikį aplinkai – tai faktai griaunantys iš anksto suformuotą rezervuotą požiūrį į stambius ūkius ir jų plėtrą.

Patarėjas domėjosi BŽŪP išmokų schemomis (lėšų perkėlimu tarp ramsčių, žalinimu, perskirstymo išmoka, susietosiomis išmokomis ir kt.), kurias buvo nutarta taikyti Lietuvoje, jų tikslingumu ir kryptingumu. Diskutuota dėl jaunųjų ūkininkų – juridinių asmenų galimybių pasinaudoti BŽŪP parama.

Svečias papasakojo apie Prancūzijos smulkių ir vidutinių ūkininkų bendradarbiavimo patirtį, kurie gamybai vykdyti jungiasi į juridinio asmens statusą turinčius vienetus (pvz., GAEC). Prancūzijoje apie 2/3 žemės ūkio produkcijos pagaminama tokiose įmonėse. Tačiau kartu ūkininkai išlaiko individualų statusą mokesčių ir socialinės apsaugos atžvilgiu. Teko apgailestauti, kad ši Prancūzijos teisės konsultantų patirtis, Lietuvoje pristatytos dar 2012 metais, nesulaukė reikiamos plėtros. Vis tik reikia tikėtis, kad būsimuoju BŽŪP laikotarpiu ribotos paramos lėšos smulkių ir vidutinių ūkių gamybos plėtrai bus kooperuotos, bet ne išsklaidytos.

Diskusijose apie padėtį pieno ir galvijininkystės sektoriuose, susidariusią dėl Rusijos embargo, nebuvo parodyta daug optimizmo. Įtampa diskutuojant dėl ES 2015 m. biudžeto, kelia abejones dėl reikšmingesnės tikslinės paramos Baltijos šalių ir Suomijos žemdirbiams galimybių.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija