Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Aktualiausias posėdžio klausimas buvo baudos už pieno kvotos viršijimą 2013/2014 metais mokestis. 2013-2014 kvotos metais pieno pardavimo perdirbti kvotas viršijo aštuonios ES šalys: Danija, Vokietija, Airija, Kipras, Liuksemburgas, Olandija, Austrija ir Lenkija, kurioms bendra mokesčio už kvotos viršijimą suma sudarė apie 409 mln. eurų (iš jų, vien tik Vokietijai ir Olandijai apie 163 ir 135 mln. eurų).

Kadangi ankstesniame Copa-Cogeca posėdyje nebuvo pritarta pasiūlymui netaikyti mokesčio už kvotos viršijimą, šį kartą buvo pateiktas pasiūlymas surinktas lėšas nukreipti atgal į tų šalių pieno sektorius, kaip atitinkamą Kaimo plėtros priemonę.

Posėdyje Biudžeto generalinio direktorato atstovas paaiškino ES I ramsčio biudžeto formavimo principus. I ramsčio biudžetas formuojamas iš dviejų pagrindinių lėšų šaltinių: a) pajamų iš baudų už įsipareigojimų nevykdymą ir mokesčio už pieno kvotos viršijimą; b) Tarybos patvirtintų asignavimų. Todėl DG Biudžeto atstovas kategoriškai teigė, kad surinktų lėšų iš mokesčio už kvotos viršijimą nukreipimas į atitinkamų šalių kaimo plėtros priemones yra neįmanomas nei teoriškai, nei teisiškai. LŽŪBA, siekdama palaikyti posėdžio aktualumą, uždavė klausimą DG Biudžetas atstovui, ar formuojant 2015 m. biudžetą, buvo numatytos lėšos kompensacijoms už pieno gamintojams Rusijos embargo sukeltus nuostolius. Komisijos atstovas teigė, kad kompensacijos jau buvo išmokėtos, tačiau į pastabą, jog kompensacijos išmokėtos tik už 2014 m. antros pusės mėnesius, o ne už 2015 metus, buvo pakartotas tas pats atsakymas.

Komisija pristatė DG Agri atliktą ES valstybių narių pieno sektorių plėtros perspektyvų vertinimą. Lietuva priskiriama nuosaikaus augimo šalių grupei. Asociacijos atstovas pastebėjo, kad Lietuvos pieno gamybos sektoriaus plėtros galimybės yra geros (gilios gamybos tradicijos, palankus klimatas ir pan.) ir augimas gali būti ryškesnis, kadangi būsimajame laikotarpyje tiesioginė parama turės siekti ES vidurkį.

Išvada, kurią būtų galima padaryti iš šalių atstovų apsikeitimo informacija dėl rinkų situacijos, jog „dugnas“ jau pasiektas ir kai kuriose šalyse kainų augimo galima tikėtis jau artimiausius mėnesius, tačiau Lietuvoje pieno supirkimo kainų klausimas ir toliau lieka aktualus. Optimizmo priduoda padidėjęs Kinijos, pagrindinio pieno produktų rinkų žaidėjo, aktyvumas. Vis dėlto, nors prognozėse daromos prielaidos apie Rusijos embargo pabaigą, atrodo, rimtesnės diskusijos, išskyrus dvišales konsultacijas, šia linkme nevyksta.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija