Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. balandžio 14-16 d. Tartu, Estijoje, įvyko Gyvybės mokslų universiteto organizuojamas tradicinis „Mare Balticum Agroforumas“, kurio tematika šiemet buvo skirta maisto ir energetikos tvarumui.

Forume dalyvavo FAO ir ES BŽŪP bei Aplinkosaugos politiką formuojančių organizacijų, visų Baltijos jūros regiono šalių, taip pat Ukrainos, Armėnijos, Gruzijos, Moldovos atstovai oficialių valdžios ir mokslo institucijų atstovai.

Pranešėjai teikė pasiūlymus ir keitėsi nuomonėmis, kaip užtikrinti tvarią, tenkinančią augančius maisto poreikius gamybą, analizavo atskirus „žaliojo augimo“ elementus ir jų tobulinimo metodus.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas buvo pakviestas ir pateikė pristatymą apvalaus stalo diskusijose, kurio tema - „Žemės ūkio bendrovės kaip tvaraus ūkininkavimo forma“. Po įstojimo į ES žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms per labai trumpą laiką teko įgyvendinti aukščiausio lygio ES aplinkosaugos standartus, pvz., investuojant į Nitratų direktyvos reikalavimus atitinkančių mėšlidžių statybą. Nepaisant to, žemės ūkio įmonės išliko gyvybingos žemės ūkio produkcijos gamintojos, užimančios reikšmingą šalies žemės ūkio produkcijos rinkos dalį. Pranešėjo nuomone, mišrus, prekinis ūkis, praktikoje diegiantis naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas, gerai dera ir atitinka tvaraus ūkininkavimo ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus. Kiti pranešėjai ir diskusijos dalyviai taip pat pripažino, kad didesnis gamybos našumas ar produktyvumas negali būti laikomas blogiu, kaip ir smulkus ūkis savaime nėra tvarus.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas forumo metu taip pat pateikė pastabas dėl būtinybės suteikti daugiau lankstumo ir savarankiškumo ES valstybėms narėms, įgyvendinant BŽŪP nuostatas, taip pat dėl nelogiško 25 kg/ha fosforo panaudojimo apribojimo Helsinkio Konvencijos III priedo II dalies pakeitime.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija