Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Posėdyje buvo patvirtintos „Tarptautinių žemės ūkio aspektų“ civilinio dialogo grupės procedūrų taisyklės ir Strateginė darbotvarkė.

Komisijos atstovas pateikė informaciją dėl Rusijos embargo. Iš anksto atsiribojęs nuo klausimų dėl galimos Rusijos embargo pabaigos prognozių, pranešėjas sutelkė dėmesį į pozityvius prekybos pokyčius, sukeltus embargo, – sėkmingą ES produkcijos eksporto plėtrą į naujas rinkas: pvz., 2015 metų pradžioje eksportas išaugo 6 proc., lyginant su ankstesniais metais. Nors prarasta 41 proc. eksporto į Rusiją, padidėjo ES valstybių narių eksportas į JAV, Kiniją, Honkongą, Turkiją – daugiausia mėsos produkcijos. Paminėta, jog siekdama palengvinti embargo sukeltas pasekmes, Komisija skyrė specialią parama vaisių ir daržovių sektoriui, paramą Baltijos šalių pieno gamintojams, padidino specialios ES produkcijos marketingo programos biudžetą. Pasidžiaugta, jog pavyko suderinti ES ir kai kurių šalių sanitarinius ir fitosanitarinius reikalavimus ir darbai šia linkme toliau intensyviai vyksta. Tačiau Komisijos atstovas turėjo pripažinti, kad situacija pieno produktų ir vaisų-daržovių sektoriuose išlieka labai komplikuota. Pranešėjas nepateikė informacijos apie ES ir Rusijos pareigūnų konsultacijas, neatsakė į klausimą, ar Komisija turi parengusi grįžimo į Rusijos rinką strategiją, tačiau atsakydamas į LŽŪBA atstovo klausimą, kokia bus ES pozicija, jeigu po Vengrijoje, Kipre ir Graikijoje atliktų Rosselchoznadzor‘o inspekcijų Rusija panaikins draudimus šioms šalims, Komisijos atstovas patikino, kad Komisija laikysis vieningos pozicijos ir neleis skaldyti ES narių vienybės.

Posėdyje pateikta informacija apie būsimus veiksmus PPO Dohos raunde po Balio susitikimo, TTIP derybų eigą, dvišales derybas su Kanada, Japonija, Kinija, Vietnamu. Komisijos atstovui, sausai informavusiam apie laisvo prekybos sutarties su Ukraina pradžią nuo 2016 sausio 1 d, LŽŪBA atstovas pasiūlė pateikti šiai darbo grupei išsamesnę informaciją apie ambicingus Ukrainos žemės ūkio ir maisto bei logistikos sektorių reformų planus, pristatytus Tartu konferencijoje, neabejotinai paveiksiančius ES ir pasaulio rinkas.

Pertraukos metu Komisija organizavo tris apvalaus stalo diskusijas. Dalyvaudamas vienoje iš jų LŽŪBA atstovas įvardijo ir sėkmingai gynė stambių prekinių ūkių privalumus, vykdant tvarią žemės ūkio produkcijos gamybą – įgyvendintas sėjomainas, patrauklių darbo vietų kūrimą, mokslo naujovių diegimą, ir pan., argumentuodamas, jog gamybos tvarumą lemia ne ūkio dydis, o siaura specializacija ir monokultūrų auginimas, žema gamybos kultūra ir t.t..

Posėdyje buvo pateikta įdomi ES kiaušinių gamybos, kurioje apie 15 proc. papildomų sąnaudų lemia ES teisiniai aktai, (ne) konkurencingumo analizė Šaką nuo gerokai konkurencingesnės importinės produkcijos kol kas (nesant laisvų prekybos sutarčių) gelbėja galiojantys importo tarifai. OECD atstovas pateikė skirtingų šalių žemės ūkio sektorių rėmimo analizę. Komisijos atstovė pateikė informaciją apie ekologinių produktų sistemų ekvivalentiškumo pripažinimo sutartis, atveriančias kelią jų importui ir eksportui.