Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Išvakarėse COPA-COGECA prezidiumų nariams bei sekretoriato atstovams buvo organizuota ekskursija po Vidzemės regioną. Aplankytas „Straupės“ pieno kooperatyvas, vienijantis 77 pieno gamintojus, VAKS grūdų kooperatyvas, „Mazdzervites“ 350 ha, 450 gyvulių pieno ūkis, plėtojamas pagal amerikiečių technologijas, 170 elnių auginimo ūkis „Saulstari“. Be to, prezidiumo nariai turėjo galimybę aplankyti praėjusiais metais draugiškiausiu Baltijos jūros aplinkai pripažintame „Mežacyruli“ ūkyje.

COPA-COGECA prezidiumo kvietimu atvyko ir pasisakė šiuo metu pirmininkaujančios Latvijos Ministrė pirmininkė Laimdota Straujuma ir Žemės ūkio ministras Janis Duklavas. Latvijos vadovai išreiškė ryžtą siekti papildomos ES paramos labiausiai nuo Rusijos embargo nukentėjusiems Baltijos šalių ir Suomijos pieno gamintojams, pasisakė už tolesnį BŽŪP, ypač žalinimo supaprastinimą, išreiškė savo nuomonę dėl TTIP derybų teikiamų galimybių ir keliamų iššūkių.

COPA-COGECA prezidiume buvo pristatyta COPA ir COGECA prezidentų bei Generalinio sekretoriaus veiklos ataskaita, numatyta ES Komisaro P. Hogano iniciatyvos dėl BŽŪP supaprastinimo tolesnė eiga, aptarta vykstančių TTIP derybų su JAV, Japonija, Kanada situacija.

COPA-COGECA prezidiumo kvietimu informaciją apie kritinę situaciją pieno sektoriuje ir galimas priemones krizei suvaldyti pateikė COPA-COGECA Pieno darbo grupės pirmininkas R. Manselas. Pranešėjas akcentavo „Saugos tinklo“ efektyvumo problemą – pabrėždamas, kad dabartinės intervencinių pirkimų kainos nebeatitinka rinkos realijų ir būtina jas peržiūrėti. Kitas būtinas elementas, siekiant užtikrinti teisingas pieno gamintojų pajamas yra būtinybė sureguliuoti santykius pieno grandinėje. Apie tai kalbama ir Višegrado ministrų bei Slovėnijos ir Rumunijos pasirašytoje Bratislavos deklaracijoje (apie kurią informacija buvo pateikta LŽŪBA tinklapyje). Bratislavos deklaracijos nuostatos yra įtrauktos į būsimos Žemės ūkio ministrų tarybos, įvyksiančios birželio 17 d., darbotvarkę.

COPA-COGECA prezidiumas diskutavo dėl organizacijų statuto, Politikos koordinavimo komiteto, darbo grupių veiklos taisyklių pakeitimų. Balsavimas dėl COPA-COGECA statuto pakeitimo numatomas rugsėjo mėnesį įvyksiančiame rinkiminiame prezidiumo posėdyje.