Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Šaltinis: Euobserver, Peter Teffer

Briuselis, 2015-07-15

 

Europos Parlamento Aplinkos komitetas trečiadienį (liepos 15 d.) atsisakė atskirti žemės ūkio sektorių nuo pastangų sumažinti oro taršą, sakydamas, kad ūkininkai taip pat turėtų prisidėti prie ankstyvų mirčių dėl nešvaraus oro skaičiaus sumažinimo.

Balsų dauguma komitetas balsavo įtraukti metano ir amoniako apribojimus į direktyvą dėl oro kokybės (NEC). Pranešimas patvirtintas, nepaisant centro dešiniųjų EP narių pastangų pašalinti du su ūkininkavimu susijusius teršalus iš teisės akto. Naujosios taisyklės yra dabartinių atnaujinimas, apribojant oro teršalų, leidžiamų ES valstybėms narėms, lygį, vertinant, kad oro tarša sukelia kasmet apie 400.000 pirmalaikių mirčių Europos Sąjungoje.

Europos Komisija pasiūlė nacionalinės oro kokybės tikslus, kuriuos šalys turėtų pasiekti iki 2030 m., tačiau aplinkos apsaugos komiteto EP nariai balsavo taip pat įtraukti privalomą tikslą 2025 m. Komitetas taip pat balsavo už gyvsidabrio įtraukimą į teršalų sąrašą. Daug gyvsidabrio išmetimo susidaro aukso kasyboje ir deginant akmens anglį. Neįprasta, tačiau pranešimo autorė britų konservatorių Europos Parlamento narė Julie Girling balsavo prieš, teigdama, kad jis buvo per daug ambicingas. "Negalėjau pritarti pakeitimams, kurie padidina ambicijas be išsamaus ir visapusiško poveikio vertinimo," sakė ji, pridėdama, kad tai tik suteikia vyriausybėms "atsiprašymą" greitai nesiderėti.

Didžiausios Parlamento grupės centro-dešinės nariai taip pat balsavo prieš pasiūlymus. Atstovė spaudai Daniel Koster sake, kad grupė buvo labiausiai surūpinusi dėl metano ir amoniako įtraukimo į sąrašą. Amoniakas išmetamas iš mėšlo ir trąšų, tuo tarpu atrajotojai, kaip karvės ir ožkos, gamina metaną. Koster sakė, kad vienas iš griežto metano apribojimo rezultatų gali būti "kad karvių laukuose gali nebelikti".

Balsavimas sekė J. Karalystės Vyriausybės bandymus sušvelninti amoniako ir metano tikslus. J. Karalystės lobistai pasiuntė britų EP nariams pasiūlymus, kaip balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo.

"Pasiūlymas įtraukti metaną į šią direktyvą nuo 2030 dubliuotų tarptautinius ir nacionalinius klimato kaitos įstatymus, sukeldamas papildomą reguliavimo naštą pramonei ir Vyriausybėms be atitinkamos naudos aplinkai", teigė dokumentas.

Metanas yra ne tik teršalas, bet ir šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios prisideda prie klimato kaitos.

ES vadovai praėjusį rudenį nustatė šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikslus 2030 metams. Tačiau tikslai nenurodo, kurias šiltnamio efektą sukeliančias dujas šalis turi sumažinti. Teoriškai, jos galėtų sutelkti visą savo dėmesį į anglies dioksido išmetimų sumažinimą, tačiau palikti žemės ūkio sektorių nepaliestą.

Dėl pranešimo bus balsuojama Parlamente spalio mėn.