Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Spaudos Pranešimas (2015-07-15)

 

Reaguodama į Europos Parlamento Aplinkos komiteto balsavimą dėl ES oro kokybės politikos peržiūros Copa ir Cogeca perspėjo, kad ji yra nereali ir neigiamai paveiks ES gyvulininkystės sektorių.

Copa-Cogeca generalinis sekretorius Pekka Pesonen sakė: "Mes esame giliai susirūpinę dėl balsavimo ir nerealių tikslų, siekiamų Nacionalinių teršalų išmetimo ribų direktyvoje (NEC). Mes tvirtai tikime, kad  netinka NEC direktyvoje fiksuoti metano išmetimo mažinimo metano tikslų žemės ūkio sektoriuje, kadangi šios, šiltnamio efektą sukeliančios dujos jau yra veiksmingai reguliuojamos pagal Sprendimą dėl pastangų pasidalijimo. Taip pat iš Komisijos poveikio vertinimo aišku, kad įgyvendinimo kaštai yra tolimi nuo minimalių ar nulinių".

 

Copa ir Cogeca taip pat mano, kad EP nariai turi atsižvelgti į jau įdėtas žemės ūkio sektoriaus pastangas sumažinti amoniako emisiją. Pavyzdžiui, Vokietijoje amoniako emisija sumažėjo 20 proc. nuo 1990-2011 m., Danijoje – 30 proc., Belgijoje – 44 proc., Olandijoje, -- 67 proc., Estijoje – 57 proc. ir Jungtinėje Karalystėje -- 22 proc., kaip pateikta pranešime apie NEC direktyvos situaciją 2012 m. Šios investicijos yra teigiamas, brangiai kainavęs žingsnis žemės ūkio sektoriuje ir atitinka naujausius Europos gyvūnų gerovės reformos standartus. Todėl jis neturi nukentėti", sakė jis.

Generalinis sekretorius tęsė: "Be to, mes turime pripažinti svarbią sinergiją tarp oro politikos ir kitų politikos sričių, tokių kaip klimato kaita. Priemonės, kurių tikslas sumažinti šiltnamio dujų emisiją ir oro teršalų išmetimą iš žemės ūkio gali sąlygoti ES gamybos sumažėjimą, kelia grėsmę maisto saugumui tuo metu, kada iki 2050 m. prognozuojamas 60 proc. Pasaulio maisto produktų paklausos augimas. Tai reikia pripažinti. Todėl raginame visus EP narius ir ES Ministrų atsižvelgti į tai ir ieškoti realių rezultatų".

 

[Asociacija pagal galimybes aktyviai dalyvauja svarstant aplinkosaugos klausimus, pradedant tarptautiniais (Helsinkio konvencija, Geteborgo protokolu), baigiant „nacionaliniais (SAZ, ir pan.), dalyvauja Copa-Cogeca Aplinkos darbo grupės veikloje. Prieš mėnesį Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas pritarė žemės ūkio sektoriui palankiems NEC direktyvos pakeitimams (pvz., atmestas metano išmetimų apribojimas), tačiau dabar direktyvos bus balsuojama rudenį įvyksiančiame Europos Parlamento plenariniame posėdyje.]