Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Posėdyje ekspertai pasidalino informacija apie rinkos situaciją. Praktiškai visose ES šalyse pieno kainos pasiekė kaštus nedengiančias žemumas. Airijos ir Olandijos ekspertų nuomone, ankstesniais metais išaugusi pieno produktų paklausa ir buvusios stiprios supirkimo kainos paskatino pieno gamybos augimą Pasaulyje. Dėl Rusijos embargo, sumažėjusių Kinijos pieno produktų pirkimų ir kt., susidarė perteklinė pieno pasiūla, kuri paveikė ES vidaus rinką. Per artimiausius 6-9 mėnesius turės nusistovėti paklausą atitinkanti gamyba. Kylant pieno gamintojų protestams, ieškoma būdų ir lėšų šaltinių, kaip palaikyti pieno gamintojų pajamas, siekiama teisingesnių santykių pieno tiekimo grandinėje. Pavyzdžiui, J. Karalystėje ir Danijoje prekybos tinklai pažadėjo pieno gamintojams laikinai mokėti papildomą kainos priedą, Belgijoje su Vyriausybe susitarta dėl papildomos 2,4 ct/l paramos pienui, truksiančios 6 mėnesius, Prancūzijoje Vyriausybė priėmė sprendimą taikyti finansines paramos priemones kreditams.

Vis tik reikia atskirti ekonominę krizę, kilusią dėl sumažėjusios pieno produktų paklausos nuo dėl politinių priežasčių sukelto Rusijos embargo. ES, vidutiniškai eksportuojančiai tik apie 10 proc. pieno, krizės pasekmės yra gerokai švelnesnės negu Lietuvai, kurios 90 proc. eksporto sumažėjimą visų pirma įtakojo Rusijos embargas. Per 2015 I pusmetį pieno produktų eksportas sumažėjo beveik 107 mln. eurų, iš kurių 95 mln. eurų – susidarė dėl tiesioginio ir netiesioginio embargo poveikio [Rusija+Latvija+Estija+Suomija]. (Žr. preliminarią informaciją apie Pieno produktų eksporto apimtis iš Lietuvos 2015 m. I pusmetį tik registruotiems LŽŪBA tinklapio vartotojams). Pagrindinė dalis šių praradimų buvo perkelti ant pieno gamintojų pečių.

Šalių, viršijusių pieno kvotą žemdirbiais nuolat kelia klausimą dėl 840 mln. eurų baudos už pieno kvotos viršijimą mokesčio. ES Komisijos atstovų nuomone, šie pinigai yra laikomi biudžeto pajamomis ir jų panaudojimas turi atitikti biudžeto lėšų formavimo ir panaudojimo principus. COPA-COGECA posėdyje buvo pasiūlyta keletas variantų, kaip lėšas būtų galima sugrąžinti atgal į pieno sektorių, kurie bus pristatyti rugsėjo 7 d. vyksiančiai Žemės ūkio ministrų tarybai.

Darbo grupės pirmininko žiniomis, Komisija paruošė priemonių paketą, kuris bus pateiktas minėtam Tarybos posėdžiui. Tačiau būtina siekti, kad priemonės užtikrintų skubią ir realią paramą pieno gamintojams. Siūlomas tiesioginių išmokų mokėjimo paankstinimas vargu ar išspręs iškilusias pinigų srautų problemas, kadangi greito situacijos pagerėjimo neprognozuojama. Todėl Komisija turi taikyti tikslinės paramos priemones, siekdama amortizuoti krizės, Rusijos embargo poveikį. Būtina, kad intervencinių pieno produktų pirkimo kainos būtų padidintos, kad užtikrintų realų saugos tinklą, tačiau LŽŪBA atstovas pastebėjo, jog Komisija, teikdama intervencinę paramą ar paramą privačiam saugojimui, turėtų užtikrinti, kad ji pasiektų apatinę pieno grandinės grandį – t.y. susietų ją su tam tikrais perdirbėjų įsipareigojimais.

DG Trade atstovas trumpai pristatė veiksmus, sprendžiant kylančias Sanitarijos ir Fitosanitarijos problemas naujose rinkose. Komisija viliasi, kad naujos, alternatyvios pieno produktų rinkos padidins pieno produktų paklausą, palengvindamos krizinę situaciją. Vyksta dvišalės derybos su perspektyvių Lotynų Amerikos, Azijos rinkų valstybių delegacijomis, derinami maisto saugos ir SPS reikalavimai. LŽŪBA atstovas įspėjo, kad šie susitarimai artimiausiu laiku didesnio poveikio neturės, nes Lietuvos prarastoms eksporto į Rusiją apimtims kompensuoti reiktų 50 kartų didesnių negu Japonijos ar 300 kartų – negu P. Korėjos dydžio, Komisijos atstovo nuomone, perspektyvių, rinkų, skaičiuojant pagal dabartines lietuviškų pieno produktų eksporto apimtis į šias šalis.

Darbo grupėje buvo diskutuojama dėl Komisijos noro sustiprinti Pieno rinkos observatoriją (MMO) papildomais indikatoriais – pvz., pateikiant duomenis apie pieno gamybos savikainą. Tačiau ekspertai įspėjo, kad tokie duomenys gali būti panaudoti ir nukreipti prieš pačius pieno gamintojus, pvz., derantis dėl supirkimo kainų.

COPA-COGECA Sekretoriato atstovė priminė ir pakvietė aktyviai dalyvauti prieš Žemės ūkio ministrų tarybos posėdį organizuojamą žemdirbių akciją, raginant operatyviai spręsti pieno, vaisių ir daržovių bei kiaulininkystės sektoriuose kilusias problemas.