Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Europos Komisija š. m. spalio 1 d. paskelbė įgyvendinimo Reglamentą 1748/2015 (nuoroda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:256:FULL&from=EN), kuriuo valstybėms narėms leidžiama išmokėti išankstines išmokas – ne daugiau kaip 70 proc. tiesioginių išmokų, išvardintų Reglamento 1307/2013 I priede ir 85 proc. pagal Kaimo plėtros politiką teikiamos paramos, nurodytos Reglamento 1306/2013 67 straipsnio 2 dalyje.

Valstybės narės gali išmokėti išankstines išmokas tiesioginių išmokų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede, atveju po to, kai užbaigiamos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 74 straipsnyje nurodytos administracinės patikros.