Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. spalio 20 d. Europos Komisija Milane organizavo seminarą "ES žemės ūkio struktūrinės realijos ūkyje: ar svarbus ūkio dydis?". Seminare, kuriame didžiąją dalyvių dalį sudarė įvairių šalių mokslo įstaigų atstovai, buvo aptariami ir analizuojami pastarųjų metų ES žemės ūkio sektoriaus struktūriniai pokyčiai ir jų poveikis sektoriaus tvarumui ir konkurencingumui bei reikšmė kaimo vietovių plėtrai.

Komisijos (DG-Agri) pareigūnai iškėlė tikslą aktyviai pasisakyti ir dalintis įžvalgomis seminare, kad ateityje vyksiančiose bendrosiose diskusijose galėtų geriau įvertinti ir pateikti žemės ūkio ir BŽŪP indėlį, siekiant ES "Augimo, užimtumo ir investicijų" tikslų įgyvendinimo. Seminaro išvadomis bus naudojamasi formuojant ilgalaikės žemės ūkio politikos plėtros tikslus. Nepaisant to, kad žemdirbių atstovai (COPA-COGECA, kurios delegacijoje buvo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas, CEJA, Europos pieno taryba) seminare sudarė mažumą, o kai kurių pasisakančiųjų kalbose buvo užsimenama apie stambių ūkių potencialią grėsmę bioįvairovei, aplinkai ir pan., iš esmės buvo sutarta, kad ne ūkio dydis, o jo valdymas yra lemiamas tvarumo veiksnys. Vis tik, susidaro įspūdis, kad stambiems ūkiams, ruošiantis naujojo laikotarpio BŽŪP, reiktų daugiau vis dėmesio skirti, išryškinant modernių technologijų teigiamą poveikį aplinkosaugai, akcentuojant patrauklių darbo vietų kūrimą ir jaunimo pritraukimą bei pabrėžiant savo bendradarbiavimą su vietos bendruomenėms.