Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Europos Komisija Oficialiame leidinyje paskelbė Deleguotąjį Reglamentą (ES) 2015/1853, kuriuo  numatoma laikina išskirtinė pagalba gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams Nuoroda (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1853&qid=1445495740480&from=EN)

 

Reglamentu Valstybėms narėms skiriama ir paskirstoma 420 mln. eurų suma, iš kurių Lietuvai skirta 12 631 869  eurų.

 

Valstybės narės priede nustatytas joms skirtas sumas panaudoja priemonėms, nustatytoms remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, finansuoti su sąlyga, kad išmokomis nebus iškreipta konkurencija.

Priemonės, kurias taiko valstybės narės, yra skirtos gyvulininkystės sektorių ūkininkų patiriamiems ekonominiams padariniams dėl rinkos veikimo sutrikimų palengvinti.

 

Taip pat Reglamentas suteikia teisę valstybėms narėms teikti papildomą paramą priemonėms, kurias taiko pagal 1 straipsnį, neviršydamos 100 % atitinkamų priede nustatytų sumų ir laikydamosi 1 straipsnyje nustatytų vienodų objektyvių sąlygų.