Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl geresnio konkurencijos teisės įgyvendinimo. Europos Komisija konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, kaip suteikti daugiau galimybių nacionalinėms konkurencijos institucijoms (NKI), kad jos galėtų veiksmingiau užtikrinti taisyklių laikymąsi. Suinteresuotosios šalys raginamos atsakyti į tas klausimyno dalis, kurios joms aktualios, ir pateikti bet kokių kitų pastabų ar informacijos, kuri, jų nuomone, yra svarbi. Konsultacijos tęsis iki 2016 m. vasario 16 d.

Įvertindama situaciją šalies maisto tiekimo grandinėje, Asociacija kviečia narius aktyviai dalyvauti Komisijos viešosiose konsultacijose.

Klausimyną galimą rasti:

Nuoroda: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/lt.pdf

Kadangi tik bendroji klausimyno dalis yra pateikiama lietuvių kalba, o specialieji klausimai tik anglų kalba, Komisijai buvo pateiktas klausimas-pasiūlymas dėl viso klausimyno vertimo į lietuvių kalbą.