Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. gruodžio 15 d. Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas „Patirtis pirmaisiais žalinimo įsipareigojimų pagal tiesioginių išmokų schemą  taikymo (BŽŪP).

Komisija tikisi aktyvaus ūkininkų, valstybių narių administracijų, organizacijų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų ES ir nacionaliniu lygiu, mokslininkų/tyrėjų ir suinteresuotos visuomenės dalyvavimo.

Atsižvelgiant į taikymo konsultacijų sritį ir klausimų specifiką, ypač laukiama išsamių specialistų ir praktikų nuomonės bei patirties įgyvendinant „Žalinimą“. Konsultacijos tęsis iki 2016 m. kovo 8 d.

Asociacija kviečia narius aktyviai dalyvauti Komisijos viešosiose konsultacijose.

Klausimyną (anglų kalba) galima rasti:

Nuoroda: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year  

Kadangi klausimynas pateikiamas tik anglų kalba, siekiant, kad konsultacijose pareikštų pastabas ir pasidalytų patirtimi kuo daugiau dalyvių, Komisijai buvo pateiktas klausimas-pasiūlymas dėl klausimyno vertimo į visas ES oficialias kalbas.