Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Pagal naują politiką, taikomą nuo 2015 m. gruodžio 1 d., ES fondų lėšomis bus galima bendrafinansuoti daugiamečius projektus, kuriais siekiama rasti naujų rinkų ir skatinamas ES žemės ūkio produktų vartojimas ne tik ES, bet taip pat trečiųjų šalių rinkose. Tam tikslui 2016 m. iš ES biudžeto bus skirta 111 milijonų eurų.

Nurodos:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0003

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0004

Vadovaudamasi naujomis taisyklėmis, Europos Komisija 2016 m. vasario 26 d. organizuoja „Informacijos dieną“, kurioje kviečiami dalyvauti visi potencialūs paramos gavėjai, reklamos agentūros, Valstybių narių atstovai. „Informacija dienos“ metu bus pristatomas internetinis paraiškos pateikimas ir gaires rengiamiems pasiūlymams. Renginio dalyviai taip pat turės galimybę rasti projekto partnerius.

„Informacijos dienos“ darbotvarkė: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/agenda-info-day-26-02-2016_en.pdf

Daugiau informacijos apie dienotvarkę ir registraciją bus galima rasti netrukus Europa žemės ūkio ir Chafea svetainėse:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

 

Paraiškas dėl paramos reikės pateikti Komisijai (ne valstybių narių institucijomis) iki 2016 m. balandžio 28. Paraiškos bus teikiamos tiesiai Komisijai, naudojantis nauju, tam tikslui skirtu elektroniniu portalu. Komisija, įvertinusi paraiškas, rudenį priims sprendimą, kuriuos projektus priimti.

Asociacija tikisi, kad Komisija teiks prioritetą šalių, ypatingai nukentėjusių nuo Rusijos embargo, įmonėms, sudarydama kuo platesnes galimybes kompensuoti prarastas rinkas.