Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Tūkstančiams ūkininkų protestuojant visoje Europoje, Copa ir Cogeca įvardina priemones, kuriomis turi būti sprendžiama ES žemės ūkio krizė ir pirmadienio ES Žemės ūkio taryboje pakvies ministrus veikti

Tūkstančiams ūkininkų, nukentėjusių dėl blogos situacijos ES žemės ūkio rinkose, protestuojant visoje Europoje, Copa ir Cogeca įvardina priemones, kuriomis turi būti sprendžiama krizė ir pirmadienio ES Žemės ūkio taryboje pakvies ministrus veikti.

 

Copa-Cogeca generalinis sekretorius Pekka Pesonen įspėjo "nukentėję nuo beprecedentinės krizės daugiau nei 5000 ūkininkų su 600 traktorių šiandien demonstravo vien tik Suomijoje. Masinių protestai vyksta visoje Europoje, įskaitant Airiją, Italiją, Prancūziją, Ispaniją, Škotiją ir Briuselį. Ūkininkai ir žemės ūkio kooperatyvai susiduria su rimtomis pinigų srautų problemomis, daugelis verčiami nutraukti savo veiklą. Juos labai blogai paveikė per naktį dėl tarptautinės politikos prarasta mūsų pagrindinė eksporto rinka – Rusijos -- verta 5,1 milijardų eurų. Sąnaudų kainos kyla, o naftos kainų griūtis spaudžia žemyn prekių kainas. Situacija yra nepriimtina. Pernai rugsėjį ES skirtas 500 milijonų eurų paketas yra lašas vandenyne ir negali susidoroti su bloga situacija; tik 25 % paramos buvo išmokėti. ES turi veikti dabar arba ES negalės išmaitinti augančio gyventojų skaičiaus ateityje".

"Pirmadienį mūsų organizacijos prezidentai susitiks su pirmininkaujančios Olandijos atstovais išdėstydami mūsų reikalavimus ir priemonių paketą, kurį mes pateikėme ES Komisijai, kad būtų pagerinta drastiška situacija", jis pabrėžė. 

 

Paketo priemonės apima:

 

• Rusijos rinkos atvėrimą;

• Skatinimo priemonių sustiprinimą ir eksporto kreditų draudimą;

• Kovą prieš nesąžiningą veiklą maisto grandinėje, kad ūkininkams gautų didesnę dalį už savo produkciją ir nebūtų nesąžiningai spaudžiami mažmenininkų (šiuo metu gaudami tik 20 % rinkos kainos,);

• Priemonių pritaikymą, valdant pagrindinių žaliavų rinkas: laikinas intervencinės kainos nugriebto pieno milteliams ir sviestui padidinimas, atsižvelgiant į išaugusius gamybos kaštus; paramos privačiam pieno produktų saugojimui pratęsimas; rinkos priemonių vaisių ir daržovių sektoriui atnaujinimas, įskaitant pašalinimo iš rinkos kainos peržiūrą.

• Pilotinių projektų dėl galimo riebalų, kurie nebebus naudojami kaip maisto produktai, panaudojimo biokuro gamybai ar kitiems ne maisto tikslams, vykdymą.

• Sąnaudų sumažinima, panaikinant importo muitus, ypač trąšoms, technikai ir kitiems gamybos veiksniams.

• Paskolų/įsiskolinimų investicijoms, valstybės pagalbai palengvinimą ir de minimis pagalbos ribos koregavimą.

• Savanoriškas priemones, teikiančias ūkininkams ir kooperatyvams instrumentus valdyti savo produkciją sektoriuje (222 straipsnis).

• ES pieno rinkos observatorijos išplėtimą į kitus sektorius, ne tik pieno