Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

"Laiko nebėra. Pieno krizė įžengė į antruosius metus iš eilės, be jokių atsigavimo ženklų artimiausiu metu. Veiksmingo Europos atsako nebuvimas pakerta pasitikėjimą Europa, griauna gyvenimus ir darbo vietas, pažeisdamas kaimo vietovių ekonomiką, su visomis pasekmėmis darbo vietoms ir bendruomenėms.

Solidarumas, lygybė ir siekis sukurti sveiką ir stabilų žemės ūkio sektorių visose Europos šalyse bei regionuose yra vienintelės bendros visai Sąjungai politikos -- Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) -- šerdis. Tačiau vieningas požiūris šiandieną pralaimi subsidiarumui. Mes susiduriame su grįžimu prie "kiekvienas už save" ir "nacionaliniais interesais"; ir tai nėra Europa, kurios mes norime.

Šiandien 28 Europos Sąjungos valstybės narės dėl savo praeities bei ekonominio ir socialinio modelio konkuruoja vienos su kitom, o ne veikia kartu kaip "europietės". Taip tęstis negali.

Europos pieno sektoriaus ūkininkai daugelį mėnesių pardavinėja pieną kainomis, žemesnėmis už gamybos sąnaudas. Tai griūtis, su kuria mes negalime susitaikyti, net atsižvelgiant į tai, kad darbo įstatymų, mokesčių ar ūkio tipų požiūriu pieno gamintojai visoje Europoje yra labai skirtingi. Tai griūtis, kuri mus liūdina. Mes tiesiog negalime tingiai sėdėti, pieno ūkiams neribotą laiką užsiimant nuostolinga gamyba.

Rinka negali būti vienintelė viešosios politikos logika ar politikos tikslas kaipo toks. Augimas, darbo vietų išsaugojimas ir kūrimas, regionų valdymas, -- visa tai turėtų svarbiausias atsakingos ir ambicingos Europos politikos akstinas. Rinkoms griūvant, politikai privalo įsikišti. Šis priesakas buvo vienas iš kertinių Europos principų daugiau nei 60 metų. Rinka, ir niekas daugiau, išskyrus rinką, kaip "vienas geriausias kelias" yra panašus į kolektyvinės savižudybės vykdymą.

Mums reikia tikros Europos pieno politikos. Jos reikia būtinai ir skubiai.

Europa turi padėti mums išsaugoti mūsų, kaip pieno ūkių, tapatybę ir įvairovę. Mūsų unikalumo aukojimas, kaip pramonėje, verčiant visus sutilpti į tą patį šabloną, nėra būdas kurti pridėtinę vertę.

Europos Komisija negali slapstytis už valstybių narių. Komisija, ir tik Komisija gali ir privalo atstovauti kolektyvinius interesus, puoselėti Europos dvasią ir pilnai išnaudoti savo išimtinę teisę teikti pasiūlymus.

Komisija turi visas finansines ir politines galias, kurių reikia, kad galėtų nedelsdama pateikti pasiūlymus valstybėms narėms ir Europos Parlamentui pagal BRO (Bendrosios rinkos organizavimo) reglamentą. Jis gali apimti visas priemones, kurias Komisija mano esant tinkamomis ir kurios gali apimti instrumentus, kitokius negu yra nurodyti reglamentuose.

Praktiniai sprendimai yra galimi, kaip yra lėšų.

Mes esame tikri europiečiai ir tvirtai tikime, jog Sąjunga taip suvienijo 28 nares, kad turime toliau plėtoti ir modernizuoti mūsų žemės ūkį ir tai daryti efektyviai. Bet krizės metu Europa raginama parodyti, kad sugeba palaikyti Europos idealus, ambicijas ir darną.

Gelbėti Europos pieno šaką yra mūsų atsakomybė. Pasirašę šį kreipimąsi pareiškia savo pasiryžimą vykdyti šią pareigą ir įtikinti kitas šalis prisijungti prie mūsų.

Laikas nelaukia. Europos pieno gamintojai nesupras, jei Copa Cogeca nesuvaidins savo vaidmens, atstovaudama jų poreikius.

Mes esame Europos pieno šaka šiandien ir norime ja būti ir rytoj."

Thierry Roquefeuil, Prancūzijos pieno gamintojų federacijos pirmininkas ir COPA-COGECA Pieno ir pieno produktų darbo grupės pirmininko pavaduotojas

2016 m. gegužės 31 d.