Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. gegužės 21 d. įvyko neeilinis COPA-COGECA Pieno ir pieno produktų" darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo LŽŪBA atstovas. Posėdžio tikslas – suformuluoti COPA-COGECA poziciją, kuri bus pateikta birželio 27-28 d. įvyksiančiai Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybai. Dalyvauti diskusijose susirinko beveik visų senųjų valstybių narių atstovai, o iš naujųjų – tik Lietuvos, Estijos ir Lenkijos. Mūsų pastangomis diskusijas gana greitai pavyko nukreipti nuo COPA-COGECA paruošto projekto, kuriame akcentuojama valstybių narių pagalba krizės ištiktam sektoriui, link stiprios žinios išsakymo Europos Komisijai, jog tik skubi ES finansinė pagalba gali padėti palaikyti sparčiai senkančius Europos pieno gamintojų pinigų srautus. Šalims narėms turi būti suteikta teisė pačioms nusistatyti, kokiomis sąlygomis ši parama gali būti skiriama. Nors visų šalių atstovai pritarė šiai nuostatai (net Danijos, kuri iš principo pasisako prieš specialios ES paramos skyrimą), tačiau po pertraukos, Italijos-Ispanijos blokas, remiamas Lenkijos, iškėlė reikalavimą į poziciją įtraukti privalomą paramos gavimo sąlygą – pieno gamybos sumažinimą. Jų teigimu, tai galėtų būti laisvanoriška parama – pieno gamintojai galėtų pasirinkti, ar mažinti gamybą ir gauti paramą, ar nemažinti – ir jos negauti. Bloko užsispyrimas ir demagogiški siūlymai demokratiškai balsuoti dėl šio pasiūlymo, silpninant COPA-COGECA pozicijos svorį, labiau priminė šantažą, o ne konstruktyvią diskusiją. Po daugelio apsikeitimo nuomonėmis ratų ir įtikinėjimų – galų gale vis tik bendru sutarimu pavyko pasiekti, kad COPA-COGECA pozicijoje, kurios galutinę redakciją paruoš Sekretoriatas, nebus numatytas privalomas finansinės paramos susiejimas su gamybos sumažinimu.

 

LŽŪBA informacija