Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Keturiolikos organizacijų, ES skėtinės žemdirbių organizacijos COPA-COGECA narių, iš Čekijos, Švedijos, Italijos Latvijos, Lietuvos, Estijos, Danijos, Suomijos, Slovakijos, Bulgarijos, Rumunijos vadovai pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame griežtai atmetamas pasiūlymas dėl tiesioginių išmokų mažinimo po 2020 m.

Pasirašytas dokumentas apibūdino Europos Komisijos pasiūlymą dėl privalomos 100% tiesioginės paramos, viršijančios 100 000 eurų ribojimo ir išmokų mažinimo nuo 60 000 eurų, kaip "diskriminuojantį daugelio ES valstybių narių ūkininkus ir žemės ūkio įmones". "Paramos ribojimas" baudžia žemdirbius, kurie investavo ir modernizavo savo ūkius siekdami ES politikos tikslų, nurodoma pareiškime.

Europos Komisijos pasiūlymai kelia grėsmę ES žemės ūkio konkurencingumui ir toliau didina administravimo naštą. Tai gali sukelti neprotingą ir ekonomiškai nepagrįstą pažangiausių ūkių skaidymą.

Pareiškimą pasirašę organizacijų vadovai mano, kad išmokų ribojimas gali paskatinti žemės nuomos augimą ir padidinti jų vadinamąjį "sofos ūkininkų" skaičių, kas prieštarauja bendriesiems BŽŪP tikslams.

Taip pat jie kritikuoja Europos Komisijos teiginį, kad 80 % tiesioginių išmokų tenka 20 % naudos gavėjų, kadangi Europos Komisija nepateikė jokių duomenų apie juose dirbančių žemės ūkio darbuotojų skaičių.

Dokumentą inicijavo Čekijos žemės ūkio rūmai.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovai buvo aktyviausių dokumento ruošėjų tarpe, praktiškai visi Asociacijos papildymai buvo įtraukti į galutinį dokumento tekstą.

Bendras pareiškimas išsiųstas Europos Komisijos atstovams bei Europos Parlamento nariams, taip pat buvo komentuotas didžiųjų Politico ir Agrafacts naujienų tinklapiuose.

 

LŽŪBA informacija