Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

Baltijos šalių Europos Parlamento nariai pasirašė kreipimąsi į Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją dėl minimalaus išmokų dydžio 196 eur/ha 2020 m. ir išmokų konvergencijos 2021-2027 m. laikotarpiu.

Kreipimesi nurodoma, kad Europos vadovų taryba 2013 m. vasario 7-8 d. sutarė užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2020 m. visos valstybės narės turėtų pasiekti bent 196 EUR už hektarą išmokų lygį galiojančiomis kainomis. Kadangi nacionalinių vokų skaičiavimams buvo paimti 2009 m. deklaruoti plotai, neatsižvelgiant į jų padidėjimą, išmokos Baltijos šalių žemdirbiams 2020 m. bus apie 20 eur/ha mažesnės. Be to, pažadėtas 196 eur/ha išmokų dydis yra ignoruojamas naujuose BŽŪP po 2020 m. skaičiavimuose. Tokiu būdu neteisingas išmokų paskirstymas yra užprogramuojamas iki pat 2027 m.

Todėl Baltijos šalių Europos Parlamento nariai kreipėsi į Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją prašydami numatyti atitinkamą 2020 m. biudžetą, užtikrinantį minimalias 196 eur/ha išmokas ir atitinkamai pakeisti BŽŪP po 2020 m. pasiūlymus, siekiant pilnos išmokų konvergencijos 2021-2027 m. laikotarpiu.

Šis dokumentas yra šaunus Europos Parlamento nario B. Ropės komandos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, inicijavusių šį pareiškimą, bendradarbiavimo pavyzdys, siekiant visiems šalies žemdirbiams, tiek smulkiesiems, tiek stambiesiems palankiausių ES institucijų sprendimų.

Asociacija savo veiksmuose niekuomet neapsiriboja ir neužsisklendžia siauruose interesų rėmuose ir visada siekia visam Lietuvos žemės ūkiui, kiekvienam žemdirbiui palankiausių sprendimų.

 

LŽŪBA informacija