Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

LŽŪBA atstovas dalyvavo ES Komisijos Civilinio dialogo grupės „Tarptautiniai žemės ūkio aspektai“. Brexit problemų šešėlyje didesnių naujienų dėl prekybos sutarčių pateikta nebuvo. Baigiamas ankstesnės prekybos sutarties su Meksika atnaujinimas. Sutartis atvers naujas rinkas kiaulienos, paukštienos, pieno produktų ir kt. eksportui. Šiuo metu vyksta sutarties teksto teisinis ir lingvistinis derinimas. Ratifikavimui ji bus pateikta jau naujos sudėties Europos Parlamentui.

Viena iš posėdžio temų buvo PPO modernizavimas. Paskutiniu metu kai kurių šalių priimti sprendimai sutrikdė PPO taisyklių veikimą, o apeliacinė sistema dėl procedūrinių dalykų tapo paralyžiuota. Todėl ES ėmėsi iniciatyvos dėl PPO modernizavimo ir yra pagrindinė pasiūlymų teikėja.

Posėdyje dalyvavo Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras P. Hoganas, kuris pasakė kalbą “Pasaulinės maisto dienos proga”.

Komisaras konstatavo, kad aprūpinimas maistu (tai, ką europiečiai priima kaip besąlygišką duotybę) yra sėkmingai įgyvendinamos ES BŽŪP rezultatas.

Po karo ES sukūrė stiprią maisto produktų gamybos sistemą, kuri tuo pačiu atitinka pačius aukščiausius kokybės ir saugumo standartus.

Šiuos teiginius reikia vertinti kaip stiprų atkirtį ir įspėjimą BŽŪP kritikams ir jos biudžeto mažinimo iniciatoriams.

Tradiciškai pietų pertraukos metu vyko neformalios diskusijos siūlomomis temomis.

LŽŪBA atstovas dalyvavo diskusijoje su DG-Agri darbuotojais dėl Jungtinių Tautų Tvaraus vystymosi tikslų ir BŽŪP koherencijos.

DG-Agri atstovai nerado argumentų paprieštarauti, jog BŽŪP siūloma išmokų moduliacija stambiems ūkiams, jų pastangų, taikant draugiškesnes aplinkai technologijas, ignoravimas yra nukreipta priešinga kryptimi negu Jungtinių Tautų iškeltieji Tvaraus vystymosi tikslai.

Be to, LŽŪBA atstovas pabrėžė, kad net šios dienos posėdyje Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras, konstatuodamas, jog žemės ūkyje dirba tik 6 proc. jaunų ūkininkų, galimai disponuoja nereprezentatyvia statistika. Pvz., žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse dirbantys jauni specialistai ir darbuotojai į šią statistiką neįtraukti. Argi tai nėra jaunų žmonių pritraukimas dirbti ir gyventi kaimo vietovėse, kaip deklaruojama BŽŪP ir JT programų tiksluose.

Posėdyje diskutuota, kokią naudą ūkininkams teikia žemės ūkio ir maisto produktų eksporto didėjimas. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojai yra ES ekonomikos varomoji sektoriaus jėga. Eksportas reikšmingai prisideda prie ES bendros žemės ūkio produkcijos valorizacijos, rinkos pusiausvyros ir produktų kategorijų subalansavimo bei tvarumo užtikrinimo, o eksporto rinkos padeda paskirstyti konkurencingumo riziką. Sėkmingai vykstanti prekyba užtikrina finansavimą investicijoms į gamybą ar aukštesnių standartų laikymąsi.

Vis tik eksporto augimas turi geriau prisidėti palaikant stabilias žemdirbių pajamas. Todėl būtina užtikrinti teisingą eksporto rinkose sukurtų produktų pridėtinės vertės paskirstymą visiems maisto tiekimo grandinės nariams.

 

 

LŽŪBA informacija