Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kaip partneris dalyvauja Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės projekte „Konkurencingas ūkis“ ir projekte „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“. Projektų vykdytojas  - Aleksandro Stulginskio universitetas.

Projektų finansavimo priemonė - KPP 2014–2020 metų programos priemonė „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. 

Projekto „Konkurencingas ūkis“ tikslas -  Šėrimo inovacijos pieno ir mėsos galvijų produktyvumo didinimui ūkiuose mažinant gamybos sąnaudas ir produkcijos savikainą bei gerinant gaminamos produkcijos kokybę. Projekto uždaviniai:

-          Patobulinti pašarų gamybos bei gyvulių šėrimo procesą inovacinėmis technologijomis bei metodais, juos ištirti ir išbandyti gamybinėse sąlygose;

-          EIP veiklos grupės partnerystės ir projekto bandymų pagrindu pateikti inovacijų išbandymo gamybinėse sąlygose rezultatus plačiam demonstravimui ir pritaikymui šalies ūkiuose.

 

Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“ tikslas ‒ įvertinti dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo priemones ir jų taikymo efektyvumą Lietuvos teritorijoje bei jų teikiamą ekonominę bei ekologinę naudą, siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą ir skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą.