Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir veiklos, susijusios su atstovavimu jose, finansavimo taisykles 2018 metais įgyvendina projektą „Lietuvos žemdirbių interesų atstovavimas, siekiant sklandaus BŽŪP įgyvendinimo po „Omnibuso“ pakeitimų ir priimtinų BŽŪP 2021-2027 nuostatų“.     

 

Projekto tikslai:

1. Aktyvus dalyvavimas COPA-COGECA BŽŪP darbo grupėje, siekiant palankių žemdirbiams naujosios BŽŪP po 2020 m. nuostatų.

2. Lietuvos žemdirbių interesų atstovavimas ir gynimas, formuojant bendrą ES naujų šalių, Baltijos valstybių ar kitų bendrų interesų grupių žemdirbių, taip pat juridinių asmenų poziciją.

3. Informacijos kaupimas apie kitų valstybių narių planus ir priemones, kurios bus įtrauktos į jų Strateginius planus.

4. Šalies pieno gamintojų atstovavimas Komisijos ir COPA-COGECA Pieno CDG ir darbo grupėse.

5. Žemdirbių interesų atstovavimas svarstant aplinkosaugos klausimus COPA-COGECA Aplinkosaugos darbo grupėje.

6. Dalyvavimas Komisijos ir COPA-COGECA „Tarptautinių BŽŪP aspektų“ CDG ir darbo grupėse, informacijos apie ES prekybos politikos aktualijas.

7. Nesąžiningų veiksmų maisto grandinėje praktikos užkardymo problemos.

8. Efektyvesnių rizikos valdymo priemonių plėtotė.

9. Susipažinimas su išmaniųjų technologijų taikymo, užtikrinančių tvaresnius ir draugiškesnius aplinkai gamybos metodus, patirtimi.

10. Kontaktų su kitų šalių, žemdirbiais, pieno gamybos sektoriaus atstovais palaikymas ir plėtra.

 

Vykdant projektą bus analizuojami ir diskutuojami bendri ES žemės ūkiui keliami BŽŪP iššūkiai, dalijamasi kitų ES valstybių narių žemdirbių praktika. Bus siekiama teisingo bendro šalies žemės ūkio ir specifinės juridinių asmenų situacijos supratimo ES institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose. Projekto eigoje žemės ūkio įmonių dirbantieji turės galimybę susipažinti su praktikoje taikomomis inovacijomis, didinančiomis gamybos efektyvumą, gerinančiomis darbo sąlygas.