Vartotojo vardas:
Slaptažodis



 Paieška svetainėje

Š. m. kovo 6-7 d. įvyko Helcom seminaras, kuriame buvo aptariami maistinių medžiagų išmetimo į Baltijos jūrą mažinimo tikslai, jų nustatymo metodika, supažindinta su esama situacija.

Azoto ir fosforo išmetimų į Baltijos jūrą sumažinimo tikslai buvo atnaujinti ir patvirtinti 2013 m. spalio 3 d. Kopenhagoje įvykusiame Baltijos jūros Aplinkos ministrų susitikime.

 

Fosforo išmetimų sumažinimas, t

Azoto išmetimų sumažinimas, t

 

2007 (ankstesni)

2013

2007 (ankstesni)

2013

Danija

16

38

17 210

2 890

Estija

220

320

900

1 800

Suomija

150

356

1 200

3 030

Vokietija

240

170

5 620

7 670

Latvija

300

220

2 560

1 670

Lietuva

880

1 470

11 750

8 970

Lenkija

8 760

7 480

62 400

43 610

Rusija

2 500

3 790

6 970

10 380

Švedija

290

530

20 780

9 240

 

Helcom seminare kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ūkio ministerijų bei Aplinkos apsaugos agentūros ekspertais dalyvavo ir LŽŪBA atstovas. Tenka tik apgailestauti, kad tai tebuvo vienintelis seminaro dalyvis, atstovaujantis žemės ūkio produkcijos gamintojams.

Noras turėti švaresnę Baltijos jūrą yra kiekvieno regiono gyventojo tikslas. Vis dėlto, akivaizdu, kad įvertinant šalių plotus, gyventojų populiaciją, pramonės ir žemės ūkio išsivystymą, Lietuvai nustatytų iššūkių proporcingumas kelia pagrįstas abejones dėl modelyje pritaikytų prielaidų, panaudotų duomenų ir skaičiavimų teisingumo.

Todėl seminare Lietuvos atstovai kėlė klausimus dėl tarpvalstybinių (iš Baltarusijos ir Rusijos) azoto bei fosforo sulaikymo ir pernešimo per šalies teritorinius vandenis dalies nustatymo tikslumo, maistinių medžiagų cirkuliavimo iš kitų Baltijos jūros baseinų apimčių ir kt.

Seminaras buvo pirmasis renginys, kuriame Asociacija turėjo galimybes tiesiogiai išreikšti abejones ir pateikti techninio pobūdžio klausimus modelio, kurio pagrindu buvo suformuoti ir ministrų parašais patvirtinti maistinių medžiagų išmetimų į Baltijos jūrą mažinimo tikslai, autoriams.

Reikia tikėtis, kad tokio pobūdžio susitikimų dėka uždavinių, siekiant bendro tikslo - švaresnės Baltijos jūros, paskirstymas regiono šalims taps objektyvesnis.

 

LŽŪBA informacija