Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. gegužės 8 d. Seime buvo svarstytas Žemės mokesčio įstatymo Nr. XI-1829 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Juo norėta panaikinti lengvatinį žemės mokestį turintiems daugiau kaip 500 hektarų dirbamos žemės. Balsuota, ar projektą atmesti, ar grąžinti iniciatoriams tobulinti. Daugiau balsų gavo pastarasis variantas. Balsavimo rezultatus rasite čia.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kai kuriems iš iniciatorių ir balsavusių už projekto grąžinimą tobulinti išsakė tokią poziciją:

"Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją nustebino Jūsų balsavimas už netaikymą 0,35 koeficiento žemės mokesčio apskaičiavimo formulėje ūkiams, kurie nuosavybės teise valdo daugiau kaip 500 ha žemės.

Visų pirma, šis koeficientas buvo pritaikytas todėl, kad ignoravus žemdirbių pasiūlymus ir pakeitus žemės mokesčio apskaičiavimo bazę (skaičiuojant ne nuo žemės našumo balo, o nuo jos rinkos vertės), susidarė atotrūkis tarp gaunamų pajamų iš žemės ūkio paskirties žemės ir mokesčio.

Antra, žemė buvo įsigyta ir toliau įsigyjama teisėtai, pagal galiojančią tvarką, o už teisėtą veiksmą sankcijos netaikomos.

Trečia, žemės plotai įsigyjami gyvulininkystei plėtoti: tai įteisinta įstatymu, nes gyvulininkystės plėtra - Lietuvos prioritetas. Tai – ne tik darbo vietos kaime ir kaimo tuštėjimo stabdymas, bet ir mokami mokesčiai valstybei, organinės trąšos, stabdančios dirvožemių degradavimą ir t.t. Manėme, kad Jums tai rūpi? Kaip ir viso Lietuvos žemės ūkio ateitis.

Keista, kodėl nekovojama su spekuliacija žeme, su ne žemės ūkio įmonėmis, supirkinėjančiomis žemę, o po to ją nuomojančiomis žemdirbiams, bei su tais, kurie nemoka mokesčių.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos

Generalinis direktorius Jonas Sviderskis"