Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

2013 m. vasario 7-8 d. ES vadovų susitikime buvo užtikrinta, kad „ne vėliau kaip 2020 m. visos valstybės narės turėtų pasiekti bent 196 EUR už hektarą lygį galiojančiomis kainomis“.

Tačiau šis Europos vadovų sprendimas buvo „įgyvendintas“ „abejotinos aritmetikos metodu“, kaip jau buvo anksčiau - išmokų moduliacijos atveju.

Europos Komisijos tarnybos tiesioginių išmokų Nacionalinių vokų 2014-2020 m. laikotarpiui skaičiavimui kažkodėl pasirinko 2009 m. deklaruotus pasėlių plotus. Nors ES žemdirbiai kiekvieną pavasarį deklaruoja pasėlius ir pakankamai tikslius duomenis apie ūkininkų deklaruojamus plotus galima turėti einamųjų metų rudenį, pvz. 2013 m.

Šiuo metu ES tinklapyje yra paskelbti duomenys apie 2016 m. deklaruotų pasėlių plotus.

Remiantis šiais duomenimis, faktinis tiesioginių išmokų lygis Baltijos šalyse 2020 m. bus gerokai mažesnis, negu pažadėta ES vadovų Tarybos, o Europos Komisijos „suskaičiuotieji“ nacionaliniai vokai turėjo būti gerokai didesni.

 

Tiesioginių išmokų suma 2020 m., mln. Eur

Komisijos pasirinktas 2009 m. deklaruotas plotas, mln. ha

Teorinis išmokos dydis 2020 m.

Faktinis plotas (2016 m.)

Faktinis tiesioginės išmokos dydis 2020 m.

Faktinį deklaruotą plotą atitinkanti tiesioginių išmokų suma, mln.eur

Išmokų deficitas, mln.eur

Deficitas per 2014-2020 m., mln.eur

Lietuva

517,0

2,641

196

2,850

181

559

42

294

Latvija

302,8

1,546

196

1,695

179

332

29,2

204,4

Estija

169,4

0,865

196

0,949

179

186

16,6

116,2

                                                                                                                                                Viso                    87,8

Per septynerius 2014-2020 m. laikotarpio metus susidarys bendras 614,6 mln. eurų, neskirtų Baltijos valstybių žemdirbiams, deficitas. Tiek milijonų eurų ES Komisija sutaupė Baltijos šalių sąskaita... Teisingumo sąskaita!

Deja, Europos Komisijos pasiūlytame BŽŪP 2021-2027 m. Reglamento projekte vėl nelabai garbingai „žongliruojama“ skaičiais.

Europos Komisijos duomenimis, tiesioginių išmokų vidurkis 2016 m. sudarė 259 eur/ha (nors skaičiavimai rodo kitaip, žr. žemiau).

Reglamente siūloma tokia formulė: „Naujojoje BŽŪP sistemoje numatyta toliau vienodinti tiesioginių išmokų lygį valstybėse narėse, naikinant 50 % siekiančius ES paramos už hektarą skirtumus ir 90 % nuo ES vidurkio siekiančius atotrūkius.

Pagal Reglamento projekte siūlomą formulę nesunku paskaičiuoti, kad tiesioginės išmokos 2027 m. turėtų būti ne mažesnės kaip 215 eur/ha (259*90 proc. – 196):2 + 196 = 215 eur/ha.

Ar taip yra iš tikrųjų?

Lentelėje pateikiami Europos Komisijos siūlomi tiesioginių išmokų vokai 2021-2027 m. Vien tik paviršutiniškai pažvelgus į skaičius, kyla klausimas, kodėl žemiausias išmokas gaunančių Baltijos šalių žemdirbiai 2021 metais pastumiami žemyn – jų nacionaliniai vokai sumažinami, lyginant su 2020 m.?

Mln.eur

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lietuva

517,0

510,8

524,7

538,6

552,6

566,5

580,4

580,4

Latvija

302,8

299,6

308,3

317,0

325,6

334,3

342,9

342,9

Estija

169,4

167,7

172,7

177,6

182,6

187,5

192,5

192,5

Tiesioginės išmokos, skaičiuojant pagal 2016 m. deklaruotą plotą, 2027 matais būtų: Lietuvai – 204 eur/ha, Latvijai – 202 eur/ha, Estijai 203 eur/ha. Bet jokiu būdu ne 215 eur/ha. Nesudėtinga paskaičiuoti lėšų deficitą, lyginant su Europos Komisijos pasiūlymu.

Mln.eur

 

Komisijos siūlomas išmokų vokas 2027 m.

Pagal išmokų formulę ir 2016 m. plotą apskaičiuotas išmokų vokas 2027 m.

Deficitas 2027 m., lyginant su Komisijos pasiūlymu

Deficitas per 2021-2027 m. laikotarpį

Lietuva

580,4

612,8

32,4

226,8

Latvija

342,9

364,4

21,5

150,5

Estija

192,5

204,0

11,5

80,5

                                                                                                                                                Viso                    457,8

Reikia pastebėti, kad 2016 m. ES deklaruota 158,7 mln. ha, o bendra tiesioginių išmokų suma 2016 m. pagal Reglamento 1307/2013 III priedą – 42,380 mlrd. eurų. Tokiu būdu ES išmokų vidurkis 2016 m. siekė ne 259, bet 267 eur/ha...

Tokiu būdu ir mažiausios tiesioginės išmokos 2027 m. turėtų būti ne 215, bet 218 eur/ha...

Ir vėl ta Aritmetika ... Baltijos šalių žemdirbių nenaudai.

Jeigu ES vadovų garantija, kad 2020 m. tiesioginės išmokos nebus mažesnės kaip 196 eur/ha, nieko nereiškia, jeigu ES institucijos nepaiso Europos Komisijos Pirmininko užtikrinimo, kad „Sąjungoje, kur visi lygūs, negali būti antrarūšės darbo jėgos. Už tą patį darbą toje pačioje vietoje visiems turi būti mokama tiek pat“, galbūt reikia grįžti prie Stojimo akte įtvirtintos nuostatos, kad tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams 2013 m. turėjo siekti 100 proc. ES dydžio ir paprašyti Europos Komisijos ne tik vykdyti Stojimo akto nuostatas, bet ir padengti delspinigius?