Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

LR žemės ūkio ministerija parengė Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisykles.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija mano, kad pasirinktas priemonės administravimo modelis yra neracionalus, brangus ir neefektyvus, o lėšų poreikis pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti yra ženkliai didesnis nei skirta. Todėl kreipėsi raštu į Žemės ūkio viceministrą Evaldą Gustą su siūlymu, kad organizacinius, administravimo darbus būtų pavesta atlikti rajonų žemės ūkio skyrių specialistams, kurių išlaikymui yra skiriamos lėšos. Taip pat paprašė organizuoti pasitarimą dėl šios priemonės įgyvendinimo.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija