Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. vasario 8 d. vyko Lietuvos žemės ūkio tarybos narių posėdis. Buvo aptarti šie aktualūs klausimai:
• dėl gyvulių produktyvumo kontrolės tvarkos;
• žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2019 m.;
• dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių; 
• dėl „Baltosios knygos“;
• dėl paramos kiaulininkystės sektoriui; 
• dėl paramos sodininkystės sektoriui. 
Taip pat buvo svarstoma dėl naujų narių priėmimo į Lietuvos žemės ūkio tarybą, diskutuojama dėl metinio nario mokesčio dydžio bei kiti klausimai. Posėdyje dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.

 

Lietuvos žemės ūkio tarybos informacija