Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. vasario 21 d. įvyko Copa-Cogeca „Pieno ir pieno produktų“ darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo ir LŽŪBA atstovas. Didžiausią dalį posėdžio darbotvarkės užėmė tvarumo ir kovos su klimato kaita tematika. Savo šalių patirtimi, perkeliant tvaraus ir draugiško aplinkai ūkininkavimo reikalavimus į gamintojo lygmenį, pasidalino 9 šalių (Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Suomijos, Olandijos, Airijos, Austrijos, Vengrijos) pieno gamintojų atstovai.

ES ir valstybių narių ratifikuoto Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų įgyvendinimas prasideda, tačiau nusiraminti dėl išsiderėto emisijų sumažinimo lygio neteks, kadangi rezultatų peržiūra bus vykdoma kas 5 metus, o jų nepasiekus – įsipareigojimai gali būti atitinkamai koreguojami. „ES užsibrėžė iki 2050 metų tapti neutralia emisijų atžvilgiu, o tai reiškia kardinalius 96-97 proc. ekonominės veiklos pokyčius“,- teigė Copa-Cogeca Aplinkosaugos darbo grupės kuratorius E. Koumentakos. Todėl daugelio ES valstybių narių žemdirbių organizacijos, pasitelkusios mokslininkus, ieško priimtinų sprendimų, tenkinančių pieno gamintojus ir visuomenę (praėjusių metų pabaigoje įvykusioje LŽŪBA metinėje konferencijoje kovos su klimato kaita temai taip pat buvo skirtas deramas dėmesys).

LŽŪBA kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą, siūlydama įtraukti į tiriamųjų darbų temų sąrašą šiltnamio dujų emisijos, susidarančios Lietuvos pieno ūkiuose, vertinimo metodikos sukūrimą, kurios pagalba vėliau būtų galima teikti rekomendacijas dėl galimų emisijos valdymo ir mažinimo būdų bei priemonių.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija