Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. vasario 22 d. įvyko Europos Komisijos “Pieno” Civilinio dialogo grupė. Vienas aktualiausių klausimų buvo ES direktyvos dėl nesąžiningų veiksmų maisto grandinėje pristatymas.

Praėjusių metų gruodžio 19 d. buvo pasiektas politinis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimas dėl šios direktyvos priėmimo. Artimiausiu metu turėtų įvykti formalus jos patvirtinimas Parlamente ir Taryboje bei publikavimas balandžio mėnesio Oficialiame leidinyje. Per 24 mėnesius direktyvos nuostatos turės būti perkeltos į nacionalinius teisės aktus, o dar po 6 mėn. – prasidėti jos nuostatų taikymas.

Direktyva besąlygiškai uždraus 10 nesąžiningos prekybos praktikų rūšių, dar 6 praktikas bus galima taikyti, susitarus su tiekėjais. Nors direktyva paliks galimybę prekybininkams susitarti su tiekėjais dėl kai kurių ir šiuo metu taikomų veiksmų, vis tik jų įtraukimas į Direktyvą yra vertintinas kaip nemažas žingsnis pirmyn. Be to, pačios ES valstybės narės turės galimybę nacionaliniais teisės aktais geriau reguliuoti ir šią sritį.

LŽŪBA primena, kad nuo pat pradžių siūlė į „Pieno įstatymą”* įtraukti ir asmenis, prekiaujančius pieno gaminiais, apibrėžti nesąžiningus veiksmus šioje srityje ir numatyti jų kontrolę. Tą patį siūlo ir dabar. Belieka tikėti, kad pokyčiai, vykstantys ES, paskatins šalies įstatymo leidėjus būti gerokai reiklesniais ir prekybos-tiekėjų santykių reguliavo sferoje.

Asociacijai tenka tik apgailestauti, kad šalies politinės ir administracinės valdžios institucijoms neužteko ir neužtenka valios ekonominiams ūkio subjektų santykiams subalansuoti.

 

* - Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas 

 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija