Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos Garbės prezidentas Jeronimas Kraujelis.

Velionis bus pašarvotas š. m. balandžio 2 d. (antradienį) 16 val. Vilniaus laidojimo rūmų I salėje (Olandų g. 22, Vilnius).

Urna išnešama š. m. balandžio 3 d. (trečiadienį) 13 val., laidojamas bus Kairėnų kapinėse.

 

Jeronimas Kraujelis gimė 1938 m. vasario 16 d. Panevėžio r. Šlekių k. 1957 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1962 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą ir įgijo mokslinio agronomo specialybę. 1962 – 1963 m. dirbo Pasvalio rajono „Kovos“ kolūkio vyr. agronomu. 1964 – 1968 m. dirbo Pasvalio rajono žemės ūkio valdyboje inspektoriumi organizatoriumi, vyresn. agronomu, planavimo – finansų skyriaus viršininku. 1969 – 1976 m. dirbo Žemės ūkio ministerijoje Darbo ir darbo užmokesčio valdybos viršininku. 1977 – 1985 m. dirbo toje pačioje ministerijoje Planavimo ir ekonomikos valdybos viršininku. Reorganizavus Žemės ūkio ministeriją ir sukūrus Valstybinį agropramoninį komitetą, dirbo šio komiteto Vyriausiosios ekonomikos ir planavimo valdybos viršininko pavaduotoju, vėliau viršininku, o prasidėjus Agropramoninio komiteto likvidacijai (reorganizacijai) buvo paskirtas pirmininko pavaduotoju, kartu atliekant ir valdybos viršininko pareigas. Atkūrus Žemės ūkio ministeriją, 1989 m. buvo paskirtas ministro pavaduotoju ekonomikos klausimams. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir pertvarkius ministerijas, jis vėl buvo paskirtas ministro pavaduotoju. Šias pareigas užėmė iki 1991 m. balandžio mėn. Vėliau dirbo Lietuvos žemdirbių sąjungos pirmininko pavaduotoju. 1992 m. pavasarį dalyvavo steigiant Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją ir buvo išrinktas jos generaliniu direktoriumi, vėliau – prezidentu. 1998 – 2000 m. buvo išrinktas Žemės ūkio rūmų pirmininko pavaduotoju ir kartu vadovavo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai. 2000 m. rudenį buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, o Seime – Kaimo reikalų komiteto pirmininku. 2001 m. rudenį buvo paskirtas Žemės ūkio ministru. Šias pareigas jis užėmė iki 2004 m. gruodžio 15 d. 2005 m. pradėjo dirbti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fonde analitiku. 2006 m. vasarą Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos suvažiavimas Jeronimą Kraujelį išrinko šios organizacijos prezidentu, kuriuo jis buvo iki 2016 m.

 

LŽŪBA prezidiumas