Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. balandžio 12 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko Lietuvos žemės ūkio tarybos posėdis. Buvo svarstomi šie klausimai:

1. Dėl Melioracijos įstatymo projekto ir dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį           turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, projekto. Dalyvavo Žemės ūkio viceministras Evaldas Gustas, Lietuvos melioracijos įmonių pirmininkas Kazys Sivickis.

2.   Dėl Lietuvos SSGG (silpnybės, stiprybės, grėsmės, galimybės) ir BŽŪP po 2020 metų. Dalyvavo Žemės ūkio viceministras Darius Liutikas, Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės patarėjas Šarūnas Celiešius.