Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. balandžio 9 d. įvyko Europos Komisijos Civilinio dialogo grupės „Tarptautiniai žemės ūkio aspektai“ posėdis, kuriame dalyvavo LŽŪBA atstovas. Nors pagrindinė iš anksto suplanuoto posėdžio tema buvo po BREXIT‘o (kuris, kaip žinia, kol kas neįvyko) susiklosčiusios prekybos situacijos tarp Jungtinės Karalystės ir ES-27 aptarimas, aktualių temų posėdyje buvo apstu.

Viena iš aktualiausių posėdžio temų buvo Europos Komisijos pristatymas dėl praktinių apsaugos priemonių aspektų, taikant ES teisines priemones. Nors prezentacijos tema buvo susijusi su Italijos ryžių gamintojų interesų apsauga nuo trikdančio importo iš trečiųjų šalių poveikio, reiktų išnagrinėti galimybes kreiptis ir pritaikyti ES lygmens teisines rinkos Lietuvos gamintojų interesų apsaugai nuo žemės ūkio produkcijos iš trečiųjų šalių.

Posėdyje buvo diskutuojama dėl Copa-Cogeca ruošiamos pozicijos dėl ES ūkininkų indėlio, mažinant klimato kaitą. LŽŪBA atstovas pastebėjo, kad pastaruoju metu diskusijos dėl klimato kaitos persimetė į emocinę plotmę, visiškai ignoruodamos racionalius ES žemdirbių argumentus, siekiant pristatyti visuomenei jų pasiekimus šioje srityje. Todėl kyla realus pavojus, kad vertinant žemės ūkio sektoriaus veiksmus, gali nusverti iracionalus, emocijomis pagrįstas požiūris.

Ispanijoje įsikūrusio JRC atstovas pristatė skaičiuoklę, kurios pagalba bus galima vertinti išaugusio ES eksporto indėlį darbo vietų kūrimui visoje grandinėje. LŽŪBA atstovo manymu, ši skaičiuotė leis objektyviai vertinti ir pripažinti ūkio subjektų, kurių veikla yra orientuota į žemės ūkio produkcijos gamybą ir pramonės aprūpinimą žaliavomis, vaidmenį, kuriant darbo vietas kaime.

Europos Komisijos atstovai supažindino su situacija dėl laisvos prekybos sutarčių su trečiosiomis šalimis, ypatingai akcentuodami sutartį su Japonija, atveriančia didžiules eksporto galimybes Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų sektoriams.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija