Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Daug ir įvairios informacijos, kartais prieštaraujančios viena kitai, sklando apie BŽŪP po 2020 metų. Norėdama savo nariams ją pateikti kuo išsamesnę ir tikresnę, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija organizuoja išplėstinį prezidiumo posėdį.

 

Posėdžio vieta: Pasvalio r. Pajiešmeniai, Sodų g. 20.

Posėdžio data: š. m. gegužės 9 d. 10 val.

 

Darbotvarkė

 

           10.00 – 10.45 val.

        1. Nauji ES iššūkiai ir finansinės perspektyvos 2021-2027 metais.  

            Pranešėjas Finansų ministerijos atstovas Gediminas Rutkauskas.

 

           10.45 – 11.45 val.

        2. BŽŪP po 2020 metų:

           a) Klimato kaita ir naujoji „žalioji architektūra“;

           b) Prekiniai ūkiai ir jų perspektyvos;

           c) Išmokų schemos: bazinė, susietoji, jaunieji ūkininkai, perskirstymo, ekoschemos, išmokų „lubos“ ir jų mažinimas bei susiejimas  su darbo užmokesčiu ir kt.

            Pranešėjai Žemės ūkio ministerijos atstovai Karolis Anužis, Šarūnas Celiešius.

 

              11.45 – 12.15 val.

        3.   Melioracijos įstatymo projektas ir Melioracijos fondo kūrimo principai.

              Pranešėjas Žemės ūkio ministerijos atstovė Violeta Važnevičienė.

 

              12.15 – 12.45 val.

        4.   Lietuvos žemės ūkis Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių kontekste.

              Pranešėja VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė.

 

        5.   Einamieji klausimai.

 

 

 

Prezidentas                                                                          Generalinis direktorius

Petras Puskunigis                                                                 Jonas Sviderskis