Skip to main content

Žemdirbius aptarnaujantis agroverslas neabejingas jų godoms

Š. m. sausio 30 d. žemės ūkį aptarnaujančio verslo atstovai – Asociacijos nariai susitiko su žemės ūkio ministru A. Palioniu bei kai kuriais Žemės ūkio ministerijos grupių vadovais aptarti BŽŪP strategijos ir žemės ūkio ateities naujojoje 2021-2027 metų perspektyvoje.

Susitikimo metu buvo aptartos Tiesioginių išmokų konvergencijos 2021-2027 metų perspektyvoje, I ramsčio lėšų dalis bazinėje išmokoje, ekoschemos, jų skaičius ir ekvalentiškumas, ir kokią įtaką tai darys I-ajam ramsčiui. Aptarta susietoji parama ir prognozuojamas lėšų paskirstymas pagal remiamus sektorius. Be galo svarbūs kaimo plėtros klausimai ir jų bendrafinansavimo iš nacionalinio biudžeto galimybės bei planuojamas lėšų paskirstymas tarp 3-jų pagrindinių tikslų:

1. Pažangaus, užtikrinančio aprūpinimą kokybišku maistu tikslo;

2. KPP klimato kaitos tikslo;

3. KPP socialinio tikslo:

    3.1. kaimo atnaujinimas, užimtumas ir kt.

 

Technikos tiekėjai išsakė susirūpinimą dėl grėsmių žemdirbiams – fiziniams asmenims, nes jų gamybinis ir asmeninis turtas neatskirti, o bankroto atveju tai sukeltų labai daug neigiamų pasekmių. Todėl reikalinga pradėti pertvarkas, o turimas jų lengvatas perkelti į sukurto juridinio asmens statusą.

Išsakyti vis dažniau pasikartojantys atvejai, kai dirbtinai, piktnaudžiaujant kuriami jaunųjų ūkininkų ūkiai. Tam reikia griežtos kontrolės ir visokeriopai remti gyvenančius ir dirbančius kaime jaunuosius ūkininkus bei specialistus.

Su susirūpinimu kalbėta apie žemės ūkio specialistų rengimą bei mokslo tiesų nepaisymą arba jo išsakomų rekomendacijų negirdėjimą. Buvo išsakytos nuomonės, kad čia yra nesusikalbėjimas, trūksta iniciatyvų ir kt.

Daug dėmesio skirta Nacionalinei klimato kaitos strategijai bei Nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui 2021-2030 metams. Aptartos Asociacijos pastabos ir pasiūlymai (juos rasite čia) šiuo klausimu ir pritarta iniciatyvai aktyviai dalyvauti jį keičiant. Pritarta minčiai, kad nereikia mistifikuoti Europos „žaliojo kurso“, o tiesiog jį vykdyti žemdirbiškomis priemonėmis.

Asociacija pasiūlė ir buvo pritarta, kad pasikvietus mokslo žmones ir kitų žemdirbiškų organizacijų atstovus, reikia peržiūrėti emisijų bei anglies kaupimo skaičiavimus.

Susitikime su žemės ūkio ministru išreikštas rūpestis, kad Lietuvos žemės ūkio sektoriaus menkėjimą rodo ne tik žemdirbių "skambinimas varpais" apie katastrofiškai mažėjantį galvijų skaičių, bet ir tai, kad žemės ūkio technikos, įrangos pardavimas šalyje taip pat labai labai ženkliai mažėja. Tuo tarpu pas kaimynus latvius ir estus, kur žemės ūkio technikos tiekėjai vysto analogišką veiklą, to absoliučiai nesijaučia. Susitikimo dalyviai tikisi, kad tai bus išgirsta ir daromos išvados.

Didelės diskusijos vyko dėl objektyvaus būsimo laikotarpio strategijos plano rengimo. Ar į žemdirbių išreikštas pastabas ir pasiūlymus bus atsižvelgta? Kol kas tai nepasitvirtina, daugiau - priešingai. Tai akivaizdžiai parodė patvirtintas Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021-2030 metams. Išsakytas pageidavimas rengiamai 2021-2027 metų strategijai pakviesti ekspertus "iš šalies", kad jie parengtų "nepriklausomą nuo valdžios" projektą.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija