Gruodžio 4–8 dienomis ŽŪMIS bus nepasiekiamos NMA paslaugos

Š. m. gruodžio 4–8 dienomis bus apribota galimybė naudotis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt) – bus nepasiekiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) paslaugos. Ypač norėtume atkreipti pareiškėjų, kurie planuoja teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ bei paramos gavėjų, kurie planuoja teikti mokėjimo prašymus, ataskaitas, dėmesį – pradėjus pildyti elektronines dokumentų formas ir jų nepateikus iki gruodžio 4 d., ne iki galo užpildyti dokumentai sistemoje gali neišsisaugoti.
 
Planuojama, jog papildomų sistemų diegimo darbų, galimybės naudotis NMA paslaugomis ŽŪMIS nebus nuo gruodžio 4 d. 14 val. iki gruodžio 8 d. 16 val.
 
Pareiškėjams ir paramos gavėjams, kuriems būtina teikti dokumentus šiuo laikotarpiu, rekomenduojama tai padaryti kitais Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse nurodytais būdais, taikomais šalyje paskelbto karantino metu: tiek paraiškas, tiek mokėjimo prašymus, teikiant galutinius mokėjimo prašymus – projekto įgyvendinimo ataskaitas NMA galima teikti registruotu paštu, per kurjerį bei naudojantis kiekviename NMA teritoriniame padalinyje įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“.
 
Paramos paraiška ir prašomi dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiami ir elektroniniu paštu adresais, nurodytais nma.lt svetainėje, skiltyje „Susisiekite“ (informacinis blokas „Informacija taip pat teikiama Agentūros teritoriniuose skyriuose“).
 
Paramos gavėjai, gruodžio 4–8 dienomis numatę teikti NMA mokėjimo prašymus, apie tai, jog nurodytu laikotarpiu nebus galimybės to padaryti per ŽŪMIS, bus informuoti papildomai.
 
Dokumentų teikimo NMA tvarka
 
Primename, kad paraiškas teikiant per kurjerį ar registruotu paštu turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą.
 
Teikiant per kurjerį ar registruotu paštu mokėjimo prašymus, NMA turi būti pateikiamas vienas originalus mokėjimo prašymo egzempliorius ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka (išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai neteikiami, kai išlaidos apmokamos pagal fiksuotąjį įkainį, fiksuotąją sumą ar fiksuotąją normą). Kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, jei priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Mokėjimo prašymas su pridedamais dokumentais turi būti įsegtas į segtuvą.
 
Paraiškos ir mokėjimo prašymai, pateikti per „paraiškų dėžutę“ išimami vieną kartą per dieną ir užregistruojami. Apie tai, kad paraiška (mokėjimo prašymas) užregistruota, pareiškėjai (paramos gavėjai) informuojami per 1 darbo dieną paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Jei pareiškėjas  ar paramos gavėjas, pateikęs dokumentus per „paraiškų dėžutę“ negavo iš NMA informacijos apie jų užregistravimą, jis privalo susisiekti su NMA ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos ar mokėjimo prašymo pateikimo, nes kitu atveju, kilus ginčui dėl dokumentų pateikimo, bus laikoma, kad jie nebuvo pateikti.
 
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Tilto g. 35-6, 01101 Vilnius

Tel. +37052122248
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

A/S LT334010042400033443
Luminor bankas, Banko kodas 40100

Visos teisės saugomos LŽŪBA © 2020