Skip to main content

Lietuvos žemės ūkio taryba pritaria Žemdirbių organizacinio štabo pradėtai akcijai „Žemės ūkio ministerijos renatūralizacijos projektas“

Vakar (š. m. lapkričio 10 d.) įvykusiame visuotiniame Lietuvos žemės ūkio tarybos susirinkime buvo aptartas naujųjų  įstatų projektas. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas organizacijos sprendimų priėmimo tobulinimo, administracinio valdymo gerinimo klausimams, taip pat nutarta, kad Tarybos pirmininkas bus renkamas 2 metų kadencijai.

Įstatams buvo pritarta bendru sutarimu ir jie bus registruojami artimiausiu metu.

Visuotinis susirinkimas bendru sutarimu pritaria Žemdirbių organizacinio štabo pradėtai akcijai „Žemės ūkio ministerijos renatūralizacijos projektas“.

 

Laikraščio „Ūkininko patarėjas“ informacija