Skip to main content

Pa­gal že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­my­bą Lie­tu­va – ES uode­go­je. Kaip pa­siek­ti pro­ver­žį? (straipsnis š. m. sausio 7 d. laikraštyje "Lietuvos rytas")