Skip to main content

NMA: Svarbiausi susietosios paramos už plotą reikalavimai

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį į svarbiausius susietosios paramos už plotą reikalavimus.
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotą, galės prašyti paramos už vaisius, uogas ir riešutus, daržoves ir baltyminius augalus, už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, ir už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai.
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų, riešutų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalo:
 • deklaruoti ne mažesnį kaip 0,1 ha vaisių, uogų, riešutų ar daržovių atvirame grunte plotą;
 • daugiamečius sodinius išlaikyti visus kalendorinius metus, kuriais yra teikiama paraiška, o tais atvejais, jei daugiamečiai sodiniai iki kalendorinių metų pabaigos neišlaikomi, pareiškėjai privalo per mobiliąją programėlę „NMA agro“ pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi auginti daugiamečiai sodiniai ir bendras lauko vaizdas;
 • įdirbtoje ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo užtikrinti, kad vyrautų auginamos daržovės;
 • deklaruodami pagal bendrą sumą 3 ha ir didesnį vaisių, uogų, daržovių atvirame grunte bei 1 ha ir didesnį riešutų plotą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo, bet ne vėliau iki spalio 1 d., per „NMA agro“ programėlę turi pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko vaizdas.
Norintys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose), pareiškėjai privalo:
 • deklaruoti ne mažesnį kaip 0,1 ha uždarame grunte auginamų daržovių plotą;
 • šiltnamiuose gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėnesius per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose – gamybinės veiklos pradžia nustatoma pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą, surašytą ir patvirtintą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sėjos arba daigų sodinimo pabaigos, apie kurią likus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pareiškėjas raštu informuoja NMA;
 • gamybinės veiklos laikotarpiu realizuoti užaugintą produkciją – pareiškėjas ne vėliau kaip iki kiekvieno gamybinės veiklos laikotarpio kalendorinio mėnesio 10 dienos turi NMA pateikti informaciją apie realizuotą produkciją;
 • turėti veikiančias stacionarias šildymo ir automatines laistymo sistemas;
 • šiltnamius įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre iki einamųjų metų lapkričio 15 d.
Siekiantys gauti susietąją paramą už baltyminių augalų auginimą, turi deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha baltyminių augalų plotą.
 
Pareiškėjai, kurie yra įtraukti į Valstybinėje augalininkystės tarnyboje (VAT) administruojamą Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, gali gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės (klasifikatoriaus kodas BUL ir požymis SĖ), jeigu:
 • deklaruoja ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginamos sėklinės bulvės;
 • įsipareigoja VAT nustatyta tvarka aprobuoti deklaruojamus sėklinių bulvių plotus ir sertifikuoti išaugintas sėklines bulves – reikalavimo įgyvendinimas įvertinimas pagal VAT NMA pateiktą informaciją apie ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. išduotus sėklinių bulvių aprobavimo aktus ir sėklinių bulvių sertifikatus.
Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, privalo:
 • deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginami cukriniai runkeliai;
 • su baltojo cukraus gamintoju ar žemės ūkio kooperatyvu būti sudarę cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį, galiojančią einamųjų metų produkcijai parduoti.
Informaciją apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialioje programėlei skirtoje skiltyje www.nmaagro.lt.
 
Naudinga informacija

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija