Skip to main content

Pakeisti GAAB ir valdymo reikalavimų aprašai

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeisti Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų ir Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų aprašai, kurie taikomi nuo 2023 metų.
 
Pakeisti su vandens apsauga susijusio GAAB standarto įgyvendinimo reikalavimai – įgyvendinant 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“, paviršinio vandens telkinių apsaugos juostuose pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir srutas. Kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos, deklaruojant žemės ūkio naudmenas nustatomos šios vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos:
  • kai vandens telkinys ar jo ruožas yra sureguliuotas, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 3 m nuo šlaito viršutinės briaunos;
  • kai vandens telkinys ar jo ruožas nėra sureguliuotas, mažiausias vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens krašto.
Atkreiptinas dėmesys, kad paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostuose ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas.
 
Nuo 2024 m. prie visų pareiškėjų laukuose esančių melioracijos griovių, išskyrus, kai palei griovį deklaruojami ekologinio ūkio sertifikuoti laukai, privalės būti deklaruojami pagrioviai. Minimalus pagriovių plotis – 3 m. Pagrioviuose su žoline danga ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas. Pagrioviai gali būti naudojami žemės ūkio technikos eismui, tačiau būtina užtikrinti, kad žolinė danga išliktų vyraujanti.
 
Papildytas reikalavimas dėl 8 GAAB standarto įgyvendinimo, t. y. praplėstas tinkamų negamybinių veiklų sąrašas. Nuo 2024 m. pareiškėjai, įgyvendinantys 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“, ne mažiau nei 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės ploto galės skirti kraštovaizdžio elementams, įskaitant negamybines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.
 
Taip pat pakeistas 3 valdymo reikalavimas – laukinių paukščių apsauga. Nebelieka draudimo naikinti krūmus, įsiterpusius tarp ariamųjų laukų, ir atsiranda draudimas žemės plotus keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis.
 
Susipažinti su žemės ūkio ministru įsakymu, kuriuo pakeistas GAAB aprašas, galite čia, o su įsakymu, kuriuo pakeistas valdymo reikalavimų aprašas, – čia.
 
Naudinga informacija:

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemė ūkio ministerijos informacija