Skip to main content

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos raštas dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. Strateginio plano keitimo

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kreipėsi į LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką prof. V. Pranckietį su pasiūlymais dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. Strateginio plano keitimo.

Asociacija, išnagrinėjusi pirmuosius skelbiamus šių metų pasėlių deklaravimo duomenis ir, apgailestaudama, kad nebuvo įsiklausyta į teikiamus pasiūlymus ir perspėjimus bei Komisijos pastabas, konstatavo, kad jie visiškai pasitvirtino. Strateginis planas, ypač ta dalis, kur ES valstybėms narėms suteikė daugiausia savarankiškumo - ekoschemos, patyrė fiasko: planuoti ir faktiniai rodikliai skyrėsi ne procentais, bet kartais. Pvz., Eroduotos žemės keitimas pievomis - 20,5 karto, Kraštovaizdžio elementai – 14,4 karto, Ekstensyvus šlapynių tvarkymas – 6,6 karto mažiau negu buvo planuota. O dalyvauti visose ekoschemose nusprendė tik apie ketvirtadalis-penktadalis visų pareiškėjų. Sprendžiant iš deklaravimo duomenų, net bazinė išmoka nesieks viešai deklaruoto 82 eur/ha dydžio. Atsakomybę dėl to turi prisiimti Strateginio plano rengėjai, tačiau faktiškai už tai „sumokės” mažesnes nei tikėjosi išmokas gausiantys žemdirbiai.

Asociacija pakartojo dar iki Strateginio plano patvirtinimo pateiktą SVARBIAUSIĄ pasiūlymą - suplanavus pakeitimus, atlikti Strateginio plano priemonių poveikio analizę, modeliuoti pagrindinių tipų ūkių paramos dydžius, sumas ir kitus esminius rodiklius, kas nebuvo padaryta teikiant nacionalinę BŽŪB 2023-2027 m strategiją.

Visą raštą ir jo priedą rasite čia ir čia.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija