Skip to main content

Europos Komisijos pirmininkė savo metiniame pranešime įvardijo socialinių partnerių svarbą. Ar kas girdėjote, kad kas nors tai būtų padaręs Lietuvoje?

Citatos iš Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen 2023 m. metinio pranešimo apie Sąjungos padėtį

 

Europos ateitis bus kuriama kartu su socialiniais partneriais ir socialinių partnerių.

... 

Šiandien noriu pareikšti pagarbą mūsų ūkininkams ir padėkoti jiems už tai, kad kasdien turime maisto.

Europoje žemės ūkio uždavinys tiekti sveikus maisto produktus yra mūsų agrarinės politikos pagrindas.

Mums svarbu ir tai, kad galime savarankiškai apsirūpinti maistu.

Tai mūsų ūkininkų nuopelnas.

Tai nėra savaime suprantama, nes ūkininkų darbą vis labiau sunkina ir jų pajamas mažina Rusijos agresijos prieš Ukrainą padariniai, klimato kaitos sukeltos sausros, miškų gaisrai ir potvyniai, taip pat ant jų pečių gulančios naujos pareigos.

Privalome į tai atsižvelgti.

Jau šiandien daugelis stengiasi ūkininkauti tvariau.

Šiuos naujus iššūkius turime įveikti kartu su ūkininkais ir ūkininkėmis.

Tik taip pajėgsime apsirūpinti maistu ir ateityje.

Mums reikia daugiau dialogo ir mažiau poliarizacijos.

Todėl norėtume pradėti strateginį dialogą dėl žemės ūkio ateities Europos Sąjungoje.

Kaip ir anksčiau, esu įsitikinusi, kad žemės ūkis ir gamtos apsauga yra tarpusavyje suderinami.

Jie abu mums reikalingi.

...