Skip to main content

Uždekime laužus!

Nuo seno laužai buvo uždegami, kad įspėtų apie pavojų, padėtų susitelkti ir apsiginti.
Ydingai vykdomos, nenuoseklios ir vienpusės žemės ūkio politikos iššaukti neigiami padariniai ir iš to kylančios problemos gula ant žemdirbių pečių, o visa LIETUVOS VISUOMENĖ už tai moka vis brangiau ir brangiau!
Atėjo laikas VISIEMS susivienyti!
Kviečiame visus žemdirbius vienytis ir 2024 M. SAUSIO 8 D. savo laukuose, prie pagrindinių kelių, laikantis būtinų saugumo priemonių, UŽDEGTI LAUŽUS!
TEGUL VIENU METU LIETUVOJE DEGA ŽEMDIRBIŲ VILTIES IR SOLIDARUMO LAUŽAI!
Mes, žemdirbiai, manome, kad šalies vykdoma politika turi mums visiems užtikrinti ginti savo teises ir jaustis reikalingais savo šaliai ir jos visuomenei!
---
Laužai - tai pirmasis protesto akcijų etapas!
Vėliau planuojamos kitos akcijos Vilniuje, pasitelkiant žemės ūkio techniką.
---
Laužų uždegimo akcija siekiame visuose rajonuose matomose vietose, pvz. prie pagrindinių kelių sutartu laiku (14 val.) užkurti bent po vieną laužą. Kuo daugiau uždegsime laužų, tuo didesnę vienybę pademonstruosime.
Rekomenduojame į laužų deginimo vietą, jei yra galimybė, suvažiuoti su žemės ūkio technika. Techniką pastatyti kuo dešiniau šalikelėje, aikštelėje ar ant lauko, jei yra galimybė, būtinai laikantis visų saugumo reikalavimų ir kelių eismo taisyklių. Būtina turėti liemenes. Traktorius palikti su švyturėliais ir avariniu signalu.
---
SVARBU:
Laužus uždegti ir deginti tik griežtai laikantis reikalavimų!
Laužą galima deginti ne arčiau kaip 30 metrų iki pastatų, inžinerinių statinių, 100 metrų iki miško ar durpyno. Saugiu atstumu nuo kelio zonos. Dūmai negali sklisti link gyvenviečių. Negalima deginti dažytos, lakuotos medienos ar kitų nedeginimui skirtų daiktų (arba galima deginti tik organines medžiagas).
Rekomenduojama šalia laužavietės turėti talpą su vandeniu.