Skip to main content

Siūlomi nauji mėšlo tvarkymo reikalavimai nėra tai, ko prašė žemdirbiai (manoukis.lt - apie Asociacijos pastabas Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašui)

Vilnius. Parengtas naujas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, su kuriuo Lietuvos žemės ūkio bendrovių (LŽŪBA) asociacija nesutinka, mat nėra ūkininkams palankesnis už galiojantį dabar.

LŽŪBA teigimu,  Asociacija susipažino su Aprašo projektu, tačiau jis – nė kiek nepalankesnis žemdirbiams nei galiojantis dabar.

Anot LŽŪBA, jame taip pat neatsispindi sausį vykusio žemdirbių protesto vienas iš reikalavimų – netaikyti perdėtų aplinkosauginių mėšlo, srutų tvarkymo ir kitų reikalavimų gyvulininkystei. Pataisyti Mėšlo ir srutų tvarkymo aprašą taikant protingumo kriterijus. Asociacijos teigimu, jis teikiamas nesulaukus mokslininkų išvadų.

„Žemės ūkio ministerijos parengtame Aprašo projekte termino pratęsimo įteisinimas nuo lapkričio 15 d. po 3 dienas iki gruodžio 1 d. (5 kartus) iki tol esant keturias dienas oro temperatūrai, didesnei nei  5 °C, ir trijų dienų vidutinei oro temperatūros prognozei, ne žemesnei kaip 5 °C, yra visiška fantazija, žemdirbių kvailinimas ir niekai, nes pagal LHMT ilgamečius duomenis, šio laikotarpio oro temperatūra yra 0–5 °C arba -2–5 °C. Tai reiškia, kad tai niekada nebus įgyvendinama.

Dar keisčiau atrodo, kad Žemės ūkio ministerija priešinasi aplinkos ministro S. Gentvilo sutikimui tręšimo termino pabaigą nustatyti gruodžio 1 dieną. Tai jis išsakė Lietuvos pieno gamintojų ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijų susirinkime, vykusiame š. m. vasario 6 d. Kaune“, – rašoma Asociacijos rašte.

LŽŪBA taip pat pabrėžia nepritarianti Aprašo projektui, nes kiti jo pakeitimai, išskyrus 10 punkto detalesnį išaiškinimą, pasak Asociacijos, blogina sąlygas užsiimantiems gyvulininkyste.

„Toks Žemės ūkio ministerijos veikimas eilinį kartą parodo jos nuoseklią politiką, nukreiptą prieš žemės ūkio produkcijos gamybą, ypač gyvulininkystės“, – teigiama pranešime.

 

LŽŪBA informacija